SESKO ry

Terveydenhuollon ohjelmistojen turvallisuus

IEC on julkaissut terveydenhuollon ohjelmiston turvallisuutta koskevan standardin IEC 82304-1 Health software - Part 1: General requirements for product safety

Lue lisää

SESKOn hallitus 2017

SESKOn jäsenyhteisöjen edustajat valitsivat 29.11.2016 sääntömääräisessä vaalikokouksessa hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry:ssä.

Lue lisää

Terveydenhuollon sähkölaitteiden standardit uusiutuvat

Terveydenhuollon sähkölaitteita koskevan IEC:n standardisarjan IEC 60601 Medical electrical equipment osien päivitys alkaa. Päästandardin IEC 60601-1 ja sitä täydentävien (collateral) standardien lisäysten valmistelu päätettiin käynnistää IEC SC 62A lokakuun 2016 kokouksessa Frankfurtissa. Uusien standardiversioiden on tarkoitus olla valmiina vuonna 2019.

Lue lisää

Terminologia-komitealle uusi puheenjohtaja

Sähkö- ja elektroniikka-alan terminologiasta vastaava SESKOn komitea SK 1 on saanut uuden puheenjohtajan vuoden 2017 alusta.

Lue lisää

Ledistandardien ensimmäinen sukupolvi valmiina

Valaistustuotteiden standardointi on hyvin aktiivista tällä hetkellä. Valaisimien ja valonlähteiden sekä valaistustekniikan standardien laatimista ja vanhojen standardien uudistamista on jouduttanut lediteknologian kehittymisen lisäksi eurooppalaiset energiatehokkuusvaatimukset.

Uutisotsikoita

Uusia harmonisoituja standardeja julkaistu Medical-laitteille

EU komissio julkaisi 17.11.2017 uuden lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY mukaisen harmonisoitujen standardien listan.

Lue lisää

CENELECin toimisto on muuttanut uusiin tiloihin

Brysselissä sijaitseva CEN-CENELEC Management Centre (CCMC) vastaa CENin ja CENELECin päivittäisistä toiminnoista ja tehtävien koordinoinnista. Toimiston uusi osoite on Rue de la Science, 23, B - 1040 Brussels, Belgium.

Lue lisää

Vinkkejä tehokkaaseen osallistumiseen

IEC on laatinut oppaan Secrets of effective participation, jossa esitetään hyviä neuvoja uusille kansainvälisen standardointityöryhmän jäsenille. Siinä korostetaan niitä sosiaalisia taitoja, joiden avulla saamme äänemme kuuluville ja ajan mittaan kasvatamme vaikutusvaltaamme. Oppaasta voi myös tarkistaa, mitä konsensuksella tarkoitetaan.

Lue lisää

SK CISPR  - Radiohäiriöiden hallintaa yli 30 vuotta

SESKOn radiohäiriökomitea SK CISPR piti sadannen kokouksensa 10. marraskuuta SESKOn tiloissa Helsingissä lähes päivälleen 33 vuotta perustamisensa jälkeen.

Lue lisää

SESKO
Särkiniementie 3, 00211 Helsinki
Puh. +358 9 698 391
asiakaspalvelu@sesko.fi