SESKO ry

Terveydenhuollon ohjelmistojen turvallisuus

IEC on julkaissut terveydenhuollon ohjelmiston turvallisuutta koskevan standardin IEC 82304-1 Health software - Part 1: General requirements for product safety

Lue lisää

SESKOn hallitus 2017

SESKOn jäsenyhteisöjen edustajat valitsivat 29.11.2016 sääntömääräisessä vaalikokouksessa hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry:ssä.

Lue lisää

Terveydenhuollon sähkölaitteiden standardit uusiutuvat

Terveydenhuollon sähkölaitteita koskevan IEC:n standardisarjan IEC 60601 Medical electrical equipment osien päivitys alkaa. Päästandardin IEC 60601-1 ja sitä täydentävien (collateral) standardien lisäysten valmistelu päätettiin käynnistää IEC SC 62A lokakuun 2016 kokouksessa Frankfurtissa. Uusien standardiversioiden on tarkoitus olla valmiina vuonna 2019.

Lue lisää

Terminologia-komitealle uusi puheenjohtaja

Sähkö- ja elektroniikka-alan terminologiasta vastaava SESKOn komitea SK 1 on saanut uuden puheenjohtajan vuoden 2017 alusta.

Lue lisää

Ledistandardien ensimmäinen sukupolvi valmiina

Valaistustuotteiden standardointi on hyvin aktiivista tällä hetkellä. Valaisimien ja valonlähteiden sekä valaistustekniikan standardien laatimista ja vanhojen standardien uudistamista on jouduttanut lediteknologian kehittymisen lisäksi eurooppalaiset energiatehokkuusvaatimukset.

Uutisotsikoita

Sähköajoneuvojen lataussuositus 2018 julkaistu

Sähköajoneuvojen latausjärjestelmien standardointia käsittelevän SESKOn komitean SK 69 uudistama kansallinen lataussuositus on julkaistu. Tämä suositus korvaa vuoden 2014 painoksen.

Lue lisää

Aurinkosähköpaneelien merkintä- ja dokumentointivaatimukset

SFS-EN 50380:2017 määrittelee aurinkosähköpaneelien merkintä- ja dokumentointivaatimukset.

Lue lisää

AMKA-riippukierrekaapelistandardi uudistettu

Uudistettu standardi SFS 2200 määrittelee rakenne-, mitoitus- ja testausvaatimukset ilmajohtona käytettävälle riippukierrekaapelille (AMKA), jossa PE-eristeiset alumiinijohtimet on kerrattu eristämättömän kannatinköyden ympärille. Lisäksi standardissa annetaan suomenkieliset riippukierrekaapelien käyttöä ja valintaa koskevat ohjeet.

Lue lisää

Kiitokset messuvieraillemme

Perjantaina päättyneet Jyväskylän Sähkö Tele Valo ja AV 2018 -messut onnistuivat erinomaisesti. Kolmen messupäivän aikana Jyväskylän Paviljongissa vieraili 14 147 sähköalan ammattilaista.

Lue lisää

SESKO
Särkiniementie 3, 00211 Helsinki
Puh. +358 9 698 391
asiakaspalvelu@sesko.fi