SESKO ry

Terveydenhuollon ohjelmistojen turvallisuus

IEC on julkaissut terveydenhuollon ohjelmiston turvallisuutta koskevan standardin IEC 82304-1 Health software - Part 1: General requirements for product safety

Lue lisää

SESKOn hallitus 2017

SESKOn jäsenyhteisöjen edustajat valitsivat 29.11.2016 sääntömääräisessä vaalikokouksessa hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry:ssä.

Lue lisää

Terveydenhuollon sähkölaitteiden standardit uusiutuvat

Terveydenhuollon sähkölaitteita koskevan IEC:n standardisarjan IEC 60601 Medical electrical equipment osien päivitys alkaa. Päästandardin IEC 60601-1 ja sitä täydentävien (collateral) standardien lisäysten valmistelu päätettiin käynnistää IEC SC 62A lokakuun 2016 kokouksessa Frankfurtissa. Uusien standardiversioiden on tarkoitus olla valmiina vuonna 2019.

Lue lisää

Terminologia-komitealle uusi puheenjohtaja

Sähkö- ja elektroniikka-alan terminologiasta vastaava SESKOn komitea SK 1 on saanut uuden puheenjohtajan vuoden 2017 alusta.

Lue lisää

Ledistandardien ensimmäinen sukupolvi valmiina

Valaistustuotteiden standardointi on hyvin aktiivista tällä hetkellä. Valaisimien ja valonlähteiden sekä valaistustekniikan standardien laatimista ja vanhojen standardien uudistamista on jouduttanut lediteknologian kehittymisen lisäksi eurooppalaiset energiatehokkuusvaatimukset.

Uutisotsikoita

Heurekan Sähkölä-näyttely avaa sähkön merkitystä

Sähkölä avautuu Heurekassa 13. huhtikuuta 2017 ja tulee olemaan osa Heurekan päänäyttelyä kolmen vuoden ajan. Sähkölä-näyttely on toteutettu osana Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:n ja Heurekan monivuotista yhteistyöhanketta. STEK on yksi SESKOn jäsenyhteisöistä.

Lue lisää

SESKOn Kevätseminaari 2017 sai kiitosta kuulijoilta

Tänä vuonna SESKOn Kevätseminaarissa pohdittiin, tekevätkö robotit tulevaisuudessa kaiken nopeammin, väsymättä, halvemmalla ja paremmin. Teemaa käsiteltiin kiinnostavasti monesta eri näkökulmasta. Seminaari pidettiin 29.3.2017 Tapahtumatalo Bankissa Helsingissä ja se kokosi yhteen kaikkiaan 90 kutsuvierasta.

Lue lisää

Luotettavia sähköenergiamittareita testattu epämääräisesti

Asiantuntijoiden mukaan nykyiset älymittarit mittaavat tarkasti niin todellisissa käyttöolosuhteissa kuin niitä simuloivissa laboratoriotesteissäkin. Suomessa laskutukseen käytettävien sähköenergiamittareiden tulee täyttää EU:n mittauslaitedirektiivin (MID) ja sen täytäntöönpanoon liittyvien harmonisoitujen standardien vaatimukset. Tämä takaa mittareiden tarkkuuden, luotettavuuden ja turvallisuuden. Lisäksi CE-merkin käyttäminen vastuuttaa laitevalmistajat vaatimuksenmukaisuuden noudattamiseen. Useimmiten standardien asettamat minimivaatimukset ylitetään kirkkaasti.

Lue lisää

Uusi IEC-komitea TC 124 Wearable Electronic Devices and Technologies

Komitea on perustettu standardoimaan puettavia älykkäitä laitteita ja teknologioita sisältäen liitosmateriaalit ja laitteet, implanttimateriaalit ja laitteet, syötävät materiaalit ja laitteet sekä elektronisten tekstiilien materiaalit ja sovellukset.

Lue lisää

SESKO
Särkiniementie 3, 00211 Helsinki
Puh. +358 9 698 391
asiakaspalvelu@sesko.fi