SESKO ry

Terveydenhuollon ohjelmistojen turvallisuus

IEC on julkaissut terveydenhuollon ohjelmiston turvallisuutta koskevan standardin IEC 82304-1 Health software - Part 1: General requirements for product safety

Lue lisää

SESKOn hallitus 2017

SESKOn jäsenyhteisöjen edustajat valitsivat 29.11.2016 sääntömääräisessä vaalikokouksessa hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry:ssä.

Lue lisää

Terveydenhuollon sähkölaitteiden standardit uusiutuvat

Terveydenhuollon sähkölaitteita koskevan IEC:n standardisarjan IEC 60601 Medical electrical equipment osien päivitys alkaa. Päästandardin IEC 60601-1 ja sitä täydentävien (collateral) standardien lisäysten valmistelu päätettiin käynnistää IEC SC 62A lokakuun 2016 kokouksessa Frankfurtissa. Uusien standardiversioiden on tarkoitus olla valmiina vuonna 2019.

Lue lisää

Terminologia-komitealle uusi puheenjohtaja

Sähkö- ja elektroniikka-alan terminologiasta vastaava SESKOn komitea SK 1 on saanut uuden puheenjohtajan vuoden 2017 alusta.

Lue lisää

Ledistandardien ensimmäinen sukupolvi valmiina

Valaistustuotteiden standardointi on hyvin aktiivista tällä hetkellä. Valaisimien ja valonlähteiden sekä valaistustekniikan standardien laatimista ja vanhojen standardien uudistamista on jouduttanut lediteknologian kehittymisen lisäksi eurooppalaiset energiatehokkuusvaatimukset.

Uutisotsikoita

Kuulutusjärjestelmät hätätilannekäyttöön

Standardi SFS-EN 50849 esittää vaatimukset äänijärjestelmille, joilla lähetetään tiedotuksia määrätylle alueelle henkilöiden suojelemiseksi hätätilanteissa.

Lue lisää

Soveltamisohjeet turvapuhelinpalvelun tuottajille

Standardissa SFS-EN 50134-7 esitetään turvapuhelinpalveluketjun toiminnot ja määritellään vähimmäisvaatimukset palveluketjuille turvallisen sekä tehokkaan palvelun tuottamiseksi asiakkaille.

Lue lisää

Uusi komitea: IoT

SESKOn hallitus perusti toukokuun alussa komitealle SC 41 Internet of Things and related technologies kansallisen vastinkomitean.

Lue lisää

Tutustu Sähköllä uuteen aikaan  –seminaarin esityksiin verkossa

Tämänvuotinen Hyvinvointia sähköllä – visio 2030 -seminaari keräsi 25.4.2017 Tiedekeskus Heurekaan yli 200 vaikuttajaa ja asiantuntijaa kuulemaan ja keskustelemaan mahdollisuuksista, joita sähkö voi tarjota ihmiselle ja yhteiskunnalle jo lähitulevaisuudessa.

Lue lisää

SESKO
Särkiniementie 3, 00211 Helsinki
Puh. +358 9 698 391
asiakaspalvelu@sesko.fi