SESKO ry

Terveydenhuollon ohjelmistojen turvallisuus

IEC on julkaissut terveydenhuollon ohjelmiston turvallisuutta koskevan standardin IEC 82304-1 Health software - Part 1: General requirements for product safety

Lue lisää

SESKOn hallitus 2017

SESKOn jäsenyhteisöjen edustajat valitsivat 29.11.2016 sääntömääräisessä vaalikokouksessa hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry:ssä.

Lue lisää

Terveydenhuollon sähkölaitteiden standardit uusiutuvat

Terveydenhuollon sähkölaitteita koskevan IEC:n standardisarjan IEC 60601 Medical electrical equipment osien päivitys alkaa. Päästandardin IEC 60601-1 ja sitä täydentävien (collateral) standardien lisäysten valmistelu päätettiin käynnistää IEC SC 62A lokakuun 2016 kokouksessa Frankfurtissa. Uusien standardiversioiden on tarkoitus olla valmiina vuonna 2019.

Lue lisää

Terminologia-komitealle uusi puheenjohtaja

Sähkö- ja elektroniikka-alan terminologiasta vastaava SESKOn komitea SK 1 on saanut uuden puheenjohtajan vuoden 2017 alusta.

Lue lisää

Ledistandardien ensimmäinen sukupolvi valmiina

Valaistustuotteiden standardointi on hyvin aktiivista tällä hetkellä. Valaisimien ja valonlähteiden sekä valaistustekniikan standardien laatimista ja vanhojen standardien uudistamista on jouduttanut lediteknologian kehittymisen lisäksi eurooppalaiset energiatehokkuusvaatimukset.

Uutisotsikoita

Keskijännite- ja suurjännitekaapelistandardit uusittu

Standardi määrittelee alumiini- ja kuparijohtimisten PEX-eristeisiä 10 kV, 20 kV ja 30 kV keskijännitevoimakaapeleita koskevat tyyppikohtaiset rakenne- ja testausvaatimukset. Lisäksi standardissa annetaan keskijännitekaapelien käyttöä ja valintaa koskevat suomenkieliset ohjeet.

Lue lisää

Energiakaapelikomitean toiminta vilkasta

SESKOn komitea SK 20 Energiakaapelit osallistuu Suomen edustajana maailmanlaajuiseen IEC-standardointiin sekä eurooppalaisten standardien valmisteluun CENELECissä. Suomalaisia asiantuntijoita jäseninä useissa IEC- ja CENELEC-työryhmissä.

Lue lisää

SESKO-tunnustuspalkinto 2017 kahdelle asiantuntijalle

Kaksi sähköteknisessä standardoinnissa ansioitunutta palkittiin 13.9.2017 SESKO-tunnustuspalkinnolla. Palkinnon saivat terminologiakomitean SK1 puheenjohtaja Seija Suonuuti ja luotettavuuskomitean SK 56 pitkäaikainen sihteeri Paavo Tammi. Palkinto sisältää kunniakirjan, -merkin ja -mitalin.

Lue lisää

Kansainvälisen standardien päivän 2017 voittajajuliste ja -video valittu

Kansainväliset standardointijärjestöt IEC, ISO and ITU ovat palkinneet vuosittaisen World Standards Day –kilpailun voittajat. Tänä vuonna kilpailtiin parhaasta julisteesta ja parhaasta videosta teemalla “Standards make cities smarter”.

Lue lisää

SESKO
Särkiniementie 3, 00211 Helsinki
Puh. +358 9 698 391
asiakaspalvelu@sesko.fi