SESKO ry

Terveydenhuollon ohjelmistojen turvallisuus

IEC on julkaissut terveydenhuollon ohjelmiston turvallisuutta koskevan standardin IEC 82304-1 Health software - Part 1: General requirements for product safety

Lue lisää

SESKOn hallitus 2017

SESKOn jäsenyhteisöjen edustajat valitsivat 29.11.2016 sääntömääräisessä vaalikokouksessa hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry:ssä.

Lue lisää

Terveydenhuollon sähkölaitteiden standardit uusiutuvat

Terveydenhuollon sähkölaitteita koskevan IEC:n standardisarjan IEC 60601 Medical electrical equipment osien päivitys alkaa. Päästandardin IEC 60601-1 ja sitä täydentävien (collateral) standardien lisäysten valmistelu päätettiin käynnistää IEC SC 62A lokakuun 2016 kokouksessa Frankfurtissa. Uusien standardiversioiden on tarkoitus olla valmiina vuonna 2019.

Lue lisää

Terminologia-komitealle uusi puheenjohtaja

Sähkö- ja elektroniikka-alan terminologiasta vastaava SESKOn komitea SK 1 on saanut uuden puheenjohtajan vuoden 2017 alusta.

Lue lisää

Ledistandardien ensimmäinen sukupolvi valmiina

Valaistustuotteiden standardointi on hyvin aktiivista tällä hetkellä. Valaisimien ja valonlähteiden sekä valaistustekniikan standardien laatimista ja vanhojen standardien uudistamista on jouduttanut lediteknologian kehittymisen lisäksi eurooppalaiset energiatehokkuusvaatimukset.

Uutisotsikoita

Luotettavia sähköenergiamittareita testattu epämääräisesti

Asiantuntijoiden mukaan nykyiset älymittarit mittaavat tarkasti niin todellisissa käyttöolosuhteissa kuin niitä simuloivissa laboratoriotesteissäkin. Suomessa laskutukseen käytettävien sähköenergiamittareiden tulee täyttää EU:n mittauslaitedirektiivin (MID) ja sen täytäntöönpanoon liittyvien harmonisoitujen standardien vaatimukset. Tämä takaa mittareiden tarkkuuden, luotettavuuden ja turvallisuuden. Lisäksi CE-merkin käyttäminen vastuuttaa laitevalmistajat vaatimuksenmukaisuuden noudattamiseen. Useimmiten standardien asettamat minimivaatimukset ylitetään kirkkaasti.

Lue lisää

Uusi IEC-komitea TC 124 Wearable Electronic Devices and Technologies

Komitea on perustettu standardoimaan puettavia älykkäitä laitteita ja teknologioita sisältäen liitosmateriaalit ja laitteet, implanttimateriaalit ja laitteet, syötävät materiaalit ja laitteet sekä elektronisten tekstiilien materiaalit ja sovellukset.

Lue lisää

Uusi IEC-komitea standardoimaan tasasähköjakelua ja käyttöä

IEC perusti uuden järjestelmäkomitean SyC LVDC Low Voltage Direct Current and Low Voltage Direct Current for Electricity Access. Se jatkaa tasasähköjakelun standardointitarvetta selvittäneen ryhmän SEG4 työtä.

Lue lisää

Uusia standardeja harmonisoiduista kaapeleista

CENELEC on korvannut harmonisoituja kaapeleita koskevat asiakirjat HD 21 ja HD 22 eurooppalaisella standardisarjalla EN 50525. Kyseinen standardisarja koostuu parista kymmenestä osasta, joissa määritellään mitoitusjännitteiltään 450/750 V (U0/U) olevien harmonisoitujen kaapelityyppien yksityiskohtaiset ominaisuudet. Harmonisoidut kaapelit ovat pääasiassa eristettyjä johtimia ja siirrettäviä kaapeleita. Näiden kaapelityyppien käyttöä ja soveltamista koskevia ohjeita annetaan standardeissa EN 50565-1 ja -2, jotka julkaistiin hiljattain suomalaisina standardeina.

Lue lisää

SESKO
Särkiniementie 3, 00211 Helsinki
Puh. +358 9 698 391
asiakaspalvelu@sesko.fi