SESKO ry

Terveydenhuollon ohjelmistojen turvallisuus

IEC on julkaissut terveydenhuollon ohjelmiston turvallisuutta koskevan standardin IEC 82304-1 Health software - Part 1: General requirements for product safety

Lue lisää

SESKOn hallitus 2017

SESKOn jäsenyhteisöjen edustajat valitsivat 29.11.2016 sääntömääräisessä vaalikokouksessa hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry:ssä.

Lue lisää

Terveydenhuollon sähkölaitteiden standardit uusiutuvat

Terveydenhuollon sähkölaitteita koskevan IEC:n standardisarjan IEC 60601 Medical electrical equipment osien päivitys alkaa. Päästandardin IEC 60601-1 ja sitä täydentävien (collateral) standardien lisäysten valmistelu päätettiin käynnistää IEC SC 62A lokakuun 2016 kokouksessa Frankfurtissa. Uusien standardiversioiden on tarkoitus olla valmiina vuonna 2019.

Lue lisää

Terminologia-komitealle uusi puheenjohtaja

Sähkö- ja elektroniikka-alan terminologiasta vastaava SESKOn komitea SK 1 on saanut uuden puheenjohtajan vuoden 2017 alusta.

Lue lisää

Ledistandardien ensimmäinen sukupolvi valmiina

Valaistustuotteiden standardointi on hyvin aktiivista tällä hetkellä. Valaisimien ja valonlähteiden sekä valaistustekniikan standardien laatimista ja vanhojen standardien uudistamista on jouduttanut lediteknologian kehittymisen lisäksi eurooppalaiset energiatehokkuusvaatimukset.

Uutisotsikoita

IEC TC 80 kokous Suomessa elokuussa

TC 80 standardoi merenkulun radiolaitteita ja järjestelmiä, ja sen standardeja käytetään maailmanlaajuisesti tyyppihyväksynnöissä kansainvälisen merenkulun järjestön IMOn meriturvallisuutta käsittelevän SOLAS-sopimuksen puitteissa.

Lue lisää

CENELECin yleiskokous 2017 Edinburghissa

CENELECin 57. yleiskokous pidettiin 21.6.2017 Edinburghissa Skotlannissa. Saksalaisen Bernhard Thiesin puheenjohtajuuskausi CENELECissä päättyy vuoden 2018 lopussa. Yleiskokous valitsi hänen seuraajakseen hollantilaisen Dany Sturtewagenin, joka toimii President Elect –statuksella CENELECin hallituksessa vuoden 2018 ja CENELECin puheenjohtajana kauden 2019 - 2021. Dany Sturtewagen aloitti tehtävänsä CENELECin hallinnossa vauhdikkaasti, kun hänen yleiskokouksessa pitämänsä kiitospuheen aikana valonheittimen lamppu räjähti äänekkäästi.

Lue lisää

Lue uusin SESKO-lehti

Kesäkuun SESKO-lehti on julkaistu verkossa. Lehti keskittyy sähköteknisen alan standardoinnin tapahtumiin Suomessa ja maailmalla. Se tiedottaa ajankohtaisista julkaisuista, standardointikomiteoiden työskentelystä sekä järjestötapahtumista asiantuntija-artikkelein ja katsauksin.

Lue lisää

Johdanto koti- ja rakennusautomaation vaatimuksiin

Standardisarjan IEC 63044 osassa 1 esitetään yleiskuvaus koti- ja rakennusautomaation vaatimuksista sisältäen HBES/BACS-sovellukset, klusterit ja palveluklusterit.

Lue lisää

SESKO
Särkiniementie 3, 00211 Helsinki
Puh. +358 9 698 391
asiakaspalvelu@sesko.fi