SESKO ry

Terveydenhuollon ohjelmistojen turvallisuus

IEC on julkaissut terveydenhuollon ohjelmiston turvallisuutta koskevan standardin IEC 82304-1 Health software - Part 1: General requirements for product safety

Lue lisää

SESKOn hallitus 2017

SESKOn jäsenyhteisöjen edustajat valitsivat 29.11.2016 sääntömääräisessä vaalikokouksessa hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry:ssä.

Lue lisää

Terveydenhuollon sähkölaitteiden standardit uusiutuvat

Terveydenhuollon sähkölaitteita koskevan IEC:n standardisarjan IEC 60601 Medical electrical equipment osien päivitys alkaa. Päästandardin IEC 60601-1 ja sitä täydentävien (collateral) standardien lisäysten valmistelu päätettiin käynnistää IEC SC 62A lokakuun 2016 kokouksessa Frankfurtissa. Uusien standardiversioiden on tarkoitus olla valmiina vuonna 2019.

Lue lisää

Terminologia-komitealle uusi puheenjohtaja

Sähkö- ja elektroniikka-alan terminologiasta vastaava SESKOn komitea SK 1 on saanut uuden puheenjohtajan vuoden 2017 alusta.

Lue lisää

Ledistandardien ensimmäinen sukupolvi valmiina

Valaistustuotteiden standardointi on hyvin aktiivista tällä hetkellä. Valaisimien ja valonlähteiden sekä valaistustekniikan standardien laatimista ja vanhojen standardien uudistamista on jouduttanut lediteknologian kehittymisen lisäksi eurooppalaiset energiatehokkuusvaatimukset.

Uutisotsikoita

Uusi IEC-komitea standardoimaan tasasähköjakelua ja käyttöä

IEC perusti uuden järjestelmäkomitean SyC LVDC Low Voltage Direct Current and Low Voltage Direct Current for Electricity Access. Se jatkaa tasasähköjakelun standardointitarvetta selvittäneen ryhmän SEG4 työtä.

Lue lisää

Uusia standardeja harmonisoiduista kaapeleista

CENELEC on korvannut harmonisoituja kaapeleita koskevat asiakirjat HD 21 ja HD 22 eurooppalaisella standardisarjalla EN 50525. Kyseinen standardisarja koostuu parista kymmenestä osasta, joissa määritellään mitoitusjännitteiltään 450/750 V (U0/U) olevien harmonisoitujen kaapelityyppien yksityiskohtaiset ominaisuudet. Harmonisoidut kaapelit ovat pääasiassa eristettyjä johtimia ja siirrettäviä kaapeleita. Näiden kaapelityyppien käyttöä ja soveltamista koskevia ohjeita annetaan standardeissa EN 50565-1 ja -2, jotka julkaistiin hiljattain suomalaisina standardeina.

Lue lisää

Uudistetut vaatimukset vaakojen mittausteknisten ominaisuuksien arviointiin

Ei-automaattisia vaakoja koskevat vaatimukset on uudistettu vastaamaan teknologian muutoksia. Standardin SFS-EN 45501:2015 avulla ei-automaattisten vaakojen mittaustekniset ominaisuudet voidaan arvioida yhdenmukaisesti ja jäljitettävästi. Lisäksi standardi tukee vaakadirektiivin 2014/31/EU olennaisia vaatimuksia.

Lue lisää

SESKOn kevätseminaari 2017 – merkitse kalenteriisi

SESKOn kevätseminaari järjestetään keskiviikkona 29.3.2017 Tapahtumatalo Bankissa, Helsingissä. Seminaarin teemana on ”Tekevätkö robotit tulevaisuudessa kaiken nopeammin, väsymättä, halvemmalla ja paremmin?”.

Lue lisää

SESKO
Särkiniementie 3, 00211 Helsinki
Puh. +358 9 698 391
asiakaspalvelu@sesko.fi