• Näytä kaikki
  • Näytä kaikki

Jakokeskuksista uusia standardeja

Jakokeskuksien rakennevaatimukset on annettu vuodesta 1973 alkaen standardisarjan IEC 60439 eri versioissa, jotka on sellaisenaan vahvistettu myös EN-standardeiksi. IEC:ssä aloitettiin standardisarjan radikaali uudistus 1990-luvun lopulla. Työ osoittautui hankalaksi ja vasta nyt on ensimmäiset osat uudesta standardisarjasta saatu hyväksyttyä. Koska standardinumerosarja 439 on pitkään liittynyt jakokeskuksiin, on uuden sarjan numerotunnukseksi valittu 61439.

Ex-laitteiden perusstandardi suomeksi

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden ja asennusten vaatimukset esitetään IEC 60079-sarjassa, joka sisältää tällä hetkellä 25 standardia. Lähes kaikki niistä on vahvistettu EN-standardeiksi. Standardisarjassa käsitellään laajasti räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuutta. Suuri osa sarjan standardeista käsittelee laitteita ja erilaisia suojausrakenteita ja ne on Euroopassa harmonisoitu ATEX-direktiivin alle.

Eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuus

Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) tunnustaa eurooppalaisen standardoinnin keskeisen merkityksen Euroopan yhtenäismarkkinoiden toimivuudelle. Standardointi auttaa eurooppalaisia käytäntöjä ja lainsäädäntöä saavuttamaan tuoteturvallisuuden, käytettävyyden, yhteensopivuuden, innovoinnin ja ympäristösuojelun tavoitteet.

Ilmoittaudu nyt FORUM 2010-tapahtumaan Finlandia-talolla 21.10.2010

Standardoinnin vuositapahtuman teemana on: “Tulevaisuuden energiaratkaisut standardoidaan jo tänään”. Tilaisuus järjestetään Finlandia-talolla Helsingissä klo 12.00 – 16.30 (18.30) Tilaisuuden täydellinen ohjelma ja ilmoittautumisohjeet tapahtuman sivustolla www.standardiforum.fi. Ilmoittauduthan 10.10.2010 mennessä. Osallistuminen on veloituksetonta.

Hälytyskeskuksen sijainti- ja rakennusvaatimukset

Uusi eurooppalainen standardi EN 50518-1 Valvonta- ja hälytyskeskus. Osa 1: Sijainti- ja rakennusvaatimukset koskee valvonta- ja hälytyskeskuksia, joissa vastaanotetaan ja käsitellään hälytysjärjestelmistä lähetettyjä signaaleja sekä käynnistetään niitä vastaavat vastetoimet. Standardi määrittelee vähimmäisvaatimukset hälytyskeskustilan suunnittelulle, rakentamiselle ja toiminnalle.

Aineistoa EMC-standardoinnista

SESKOn sivustolle, www.sesko.fi/portal/fi/ohjeita/esitysaineistot/ on lisätty kalvosarja EMC-standardoinnista aiheesta kiinnostuneiden ammattilaisten avuksi sekä luentoaineistoksi opettajille. SESKOn verkkosivuilla olevaa luentoaineistoa voi hyödyntää omassa työssään ja omissa esityksissään, kunhan mainitsee SESKOn aineistolähteenä.

Elämää suurempia elokuvia IEC:n sivustolla

IEC:n Global Visions- minidokumenttien ensimmäiset on julkistettu. Tässä karttuvassa videosarjassa haastatellaan vaikutusvaltaisia henkilöitä – yritysjohtajia ja hallitusten edustajia – eri puolilta maailmaa. Sarja luotaa heidän näkemyksiään tulevaisuuden tärkeimmistä haasteista globaaleilla markkinoilla. Jo ensimmäisistä videoista käy hyvin ilmi, miten kansainväliset standardit ja vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmät auttavat yrityksiä ja hallituksia näihin haasteisiin vastaamaan niin teknisellä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla.

Pienenkin yrityksen kannattaa osallistua standardointiin

SESKO oli yhdessä SFS:n ja MetStan kanssa järjestämässä ”Standardeilla menestystä liiketoimintaan” -tilaisuutta 15.6.2010 Varkaudessa. Paikallisten kauppakamarien edustajat osallistuivat myös järjestelyihin ja huolehtivat paikallisten yritysten kutsumisesta. Tilaisuuteen osallistui kolmisenkymmentä standardeista kiinnostunutta yritysten, ammattikorkeakoulujen ja kauppakamarien edustajaa.

CEN/CENELECin sähköautoryhmä perustettu

CEN-CENELEC Focus Group for electrical vehicles standardization kokoontui ensimmäisen kerran 2010-05-18. Kokoukseen osallistui kaikkiaan 45 CENin ja CENELECin kansalliskomiteoiden, ISOn ja IEC:n teknillisten komiteoiden, eurooppalaisten yhteistyöjärjestöjen sekä EU-komission edustajaa. Ryhmän tehtävänä on selvittää sähköautoihin ja niiden latausjärjestelmiin liittyvää kansainvälistä ja eurooppalaista standardisointitilannetta tutkimalla olemassa olevat ja valmisteilla olevat standardit.

SFS-handbok 601:sv Högspänningselinstallationer och luftledningar

SFS on julkaissut ruotsinkielisen SFS-käsikirjan SFS-handbok 601:sv Högspänningselinstallationer och luftledningar. Käsikirja sisältää ruotsinkielisen suurjännitesähköasennusstandardin SFS 6001: sv ja ruotsiksi käännetyt otteet ilmajohtostandardeista. Sisältö on identtinen suomenkielisen käsikirjan 601 kanssa.

SESKO palkitsi standardoinnin asiantuntijoita

SESKOn 45-vuotisjuhlaseminaarissa 31.3.2010 Helsingin Pörssitalossa palkittiin Erkki Yrjölä -mitaleilla neljä sähköteknisessä standardoinnissa ansioitunutta henkilöä. He ovat Pentti Hautala (Sito Oy), Ari Honkala (SGS Fimko Oy), Kari Koskinen (Kari Koskinen Consulting) ja Matti Sundquist (Sundcon Oy). Kunniajäsenekseen SESKO kutsui Leo Laaksosen (Teknologiateollisuus ry.).

Teknisten järjestelmien suunnitteluun uusi työkalu

Uusi kaksiosainen viitetunnusstandardi IEC 81346 on IEC 61346-sarjan tarkistettu versio, joka on laadittu komiteoiden ISO TC 10 ja IEC TC 3 yhteistyönä. Edeltävällä IEC 61346:llä on kaksi edeltäjää, jotka käsittelivät kojetunnuksia IEC 60750:1983 ja yksikkötunnuksia IEC 60113-2:1971. Nämä vanhentuneet kansainväliset esikuvat olivat aikanaan perustana kansalliselle tunnusstandardille SFS 4622.