Terhi Säynätjoki

Terhi Säynätjoki

Standardointiasiantuntija

+358 50 366 4800
etunimi.sukunimi@sesko.fi

Pienjännitesähköasennukset, sähkötyöturvallisuus, pienjännitekytkinlaitteet