SESKOn tehtävänä on jakaa tietoa sähköteknisen alan standardeista ja standardoinnista. Sähköteknisen alan opintojen tueksi tarjoamme:

Standardointiseminaarit oppilaitoksissa

SFS ja SESKO jalkautuvat vuosittain oppilaitoksiin – lähinnä ammattikorkeakouluihin ja teknisiin yliopistoihin – joissa tiedotamme standardeista opetuksen osana ja jaamme opetusta tukevaa ohje-, esitys- ja itseopiskeluaineistoa. Standardoijien silmissä siintää visio, että ainakaan sähköalalta ei enää valmistuisi ammattisukupolvia, jotka tullessaan työelämään eivät tiedä mitään alansa standardeista.

Mikäli haluatte oppilaitokseenne infotilaisuuden standardoinnista osana sähköalan tulevan ammattilaisen ammattitaitoa, pyydämme ottamaan yhteyttä toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkmaniin. Myös ideoita ja toiveita uusien standardikokoelmien aihepiireistä otamme mielellämme vastaan.

Esimerkkejä oppilaitosvierailuista 2018-2019

  • Aalto-yliopisto 31.1.2018, SFS 6000 ja sähköalan pätevyydet
  • Metropolia 15.2.2018,  Katsaus valaisinalueen standardeihin
  • Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu 4.10.2018, Sähköalan standardointi ja sähköasennusten standardit
  • Aalto-yliopisto 14.2.2019, Sähköalan standardointi
  • Jyväskylän AMK 14.2.2019, Sähköautojen latauksen standardit
  • Turun AMK / Salo IoT Campus 10.4.2019, IoT-standardointi
  • Tampereen ylipisto 4.10.2019, EMC-standardointi ja vaatimustenmukaisuus