• Näytä kaikki
  • Näytä kaikki

Uusi komitea SK 8 Sähköverkkojen järjestelmävaatimukset

Älykkäät sähköverkot (Smart Grid) ovat sähköalan teknologisen kehityksen kärkiaiheita. Energiamarkkinoiden vapautuminen, hajautetun energiatuotannon yleistyminen ja sähkön toimitusvarmuuden turvaaminen lisäävät tiedonvälityksen ja tietojen keruun tarvetta sekä korostavat tietoturvan ja järjestelmien yhteensopivuuden merkitystä.