• Näytä kaikki
  • Näytä kaikki
NYT ON MAHDOLLISTA VAIKUTTAA SFS 6001 -STANDARDIN SISÄLTÖÖN

NYT ON MAHDOLLISTA VAIKUTTAA SFS 6001 -STANDARDIN SISÄLTÖÖN

Suurjännitesähköasennukset-standardin SFS 6001 päivittäminen on käynnistynyt ja molempien esikuvastandardien SFS-EN-IEC 61936-1:2021 ja SFS-EN 50522:2022 käännökset ovat työn alla. Esikuvastandardeissa ei ole tapahtunut kovin suuria muutoksia, mutta asioita käsitellään monissa kohdin tarkemmin kuin ennen. Kansallisten poikkeusten, lisäysten ja ohjeistavan tekstin osalta tehdään kuitenkin tärkeitä päätöksiä tämän vuoden aikana.