• Näytä kaikki
  • Näytä kaikki

Tervetuloa SESKOn messuosastolle Jyväskylässä 3. – 5.2.2010

Tervetuloa SESKOn osastolle B-300 tutustumaan ajankohtaisiin standardeihin ja kysymään standardoinnista. Kerromme komiteoiden sekä työryhmien toiminnasta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Osastollamme on hyvä päivittää tietonsa uusimmista IEC- ja EN-standardeista. Niitä Suomessa on saatavana vain SESKOn kautta ja nyt haluamansa standardivalikoiman – komiteoittain tai standardisarjoittain – voi tilata päivityspalveluna.

Uusia yleiskaapelointistandardeja

Tietotekniikan kaapelointi-infrastruktuurin mahdollistamilla palveluilla on kiinteistöissä samanlainen merkitys kuin lämmityksellä, valaistuksella ja sähkönjakelulla. Keskeytykset palveluissa voivat aiheuttaa vakavia seurauksia. Organisaation tehokkuus voi kärsiä palveluiden huonosta laadusta, joka johtuu suunnittelun puutteesta, sopimattomien rakenneosien käytöstä, virheellisestä asennuksesta, huonosta hallinnosta tai riittämättömästä järjestelmätuesta.

Haitissa tarvitaan apua

Suomen Punainen Risti on käynnistänyt keräyksen maanjäristyksen uhrien auttamiseksi. Voimakas maanjäristys aiheutti laajoja tuhoja läntisen pallonpuoliskon köyhimmässä maassa ja on koskettanut miljoonien ihmisten elämää. Arviolta satoja tuhansia ihmisiä on loukussa romahtaneissa rakennuksissa. Kuolleiden määrän pelätään nousevan korkeaksi.

Jorma Turunen Teknologiateollisuuden toimitusjohtajaksi

Teknologiateollisuus ry:n hallitus on nimittänyt järjestön uudeksi toimitusjohtajaksi 4.3.2010 alkaen DI, eMBA Jorma Turusen. Turunen toimii tällä hetkellä Finpro ry:n toimitusjohtajana. Vuodesta 2000 toimitusjohtajana ollut Martti Mäenpää jatkaa edelleen Teknologiateollisuuden palveluksessa erityisesti tiede- ja teknologiapolitiikkaan liittyvissä asioissa.

M441 tuo kulutusmittarit koteihin

EU-komissio on antanut standardointimandaatin M441 eurooppalaisille standardointijärjestöille (CEN, CENELEC ja ETSI). Mandaatissa pyydetään laatimaan sellaiset EN-standardit, jotka mahdollistavat sähkön, kaasun, veden ja lämmön kulutustietojen keräämisen eri mittareista ja tietojen esittämisen kuluttajalle esim. kotiautomaatiojärjestelmän paikallisnäytössä.

SESKOn hallitus 2010

SESKOn hallitukseen kaudelle 2010 – 2012 valittiin marraskuussa 2009 vaalikokouksessa kolme uutta jäsentä: Toimitusjohtaja Jarmo Salonen Sähkö-Sinssi Oy:stä, sektoripäällikkö Sauli Väntti Sähköalojen ammattiliitto ry:stä ja diplomi-insinööri Markku Kiskola Digita Oy:stä. Vastaavasti heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin ryhmäpäällikkö Leo Laaksonen (Teknologiateollisuus ry), johtaja Kenneth Hänninen (Energiateollisuus ry) ja johtaja Martin Mäklin (TeliaSonera Finland Oyj).