Standarder på remiss är förslag påinternationell och europeisk standard som är ute för röstning och kommenteringoch som med stor sannolikhet senare kommer att bli finsk standard. Också förslag utan internationell eller europeisk bakgrund kan förekomma.