• Näytä kaikki
  • Näytä kaikki

Sisätyötilojen valaistusvaatimukset määrittelevä standardi on suomennettu

Sisätyöpaikkojen valaistusvaatimuksia käsittelevä standardi EN 12464-1 on monissa maissa velvoittava lainsäädännön kautta. Suomessa standardin velvoittavuutta ei ole määritelty lainsäädännössä, mutta standardin vaatimukset täyttämällä asennuksen tilaaja ja suunnittelija voivat olla varmoja, että työtehtävän näkötehokkuudelle ja näkömukavuudelle asetetut valaistusvaatimukset toteutuvat.

Puhdas energia -hanke

Puhdas energia -hanke

Uudistuvien luonnonvarojen käyttöön liittyvä teknologian kehitys samoin kuin alan standardointi vilkastuu jatkossa merkittävästi. Pidämme tärkeänä, että suomalaisilla toimijoilla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan ja seuraamaan vaatimusten valmistelua riittävän varhain kansainvälisellä, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla.

SESKOn Näe Tulevaisuuteen -kampanjan TKI-kannustuspalkinto 2021 oppilaitokselle Tampereelle

SESKOn Näe Tulevaisuuteen -kampanjan TKI-kannustuspalkinto 2021 oppilaitokselle Tampereelle

SESKOn Näe tulevaisuuteen -kampanjan sähkö- ja elektroniikka-alan oppilaitoksille suunnattu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan TKI-kannustuspalkinto 2021 myönnettiin Tampereen korkeakouluyhteisölle, jonka muodostavat Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto.