• Näytä kaikki
  • Näytä kaikki
Kiinnostaako näköalapaikka IEC:n yleiskokouksessa?

Kiinnostaako näköalapaikka IEC:n yleiskokouksessa?

IEC Young Professionals workshop 21.-26.10.2023

Nyt on kahden nuoren sähköalan ammattilaisen mahdollisuus tulla valituksi IEC:n yleiskokouksen yhteydessä järjestettävään työpajaan. Miten sähköalan standardit syntyvät? Voit päästä seuraamaan yleiskokouksen avajaisia, tapaamaan IEC:n johtoa ja seuraamaan sekä johtoryhmien että teknisten komiteoiden kokouksia. Saat tietoa siitä, miten standardit syntyvät, ja myös ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä vaikuttamaan standardoinnin tulevaisuuteen, koska IEC etsii aktiivisesti tuoreita näkökulmia työnsä kehittämiseen. Voiko sinun tai nuoren kollegasi ideoilla olla vaikutusta tulevaisuuden standardointiin? Vastaus on kyllä!

NYT ON MAHDOLLISTA VAIKUTTAA SFS 6001 -STANDARDIN SISÄLTÖÖN

NYT ON MAHDOLLISTA VAIKUTTAA SFS 6001 -STANDARDIN SISÄLTÖÖN

Suurjännitesähköasennukset-standardin SFS 6001 päivittäminen on käynnistynyt ja molempien esikuvastandardien SFS-EN-IEC 61936-1:2021 ja SFS-EN 50522:2022 käännökset ovat työn alla. Esikuvastandardeissa ei ole tapahtunut kovin suuria muutoksia, mutta asioita käsitellään monissa kohdin tarkemmin kuin ennen. Kansallisten poikkeusten, lisäysten ja ohjeistavan tekstin osalta tehdään kuitenkin tärkeitä päätöksiä tämän vuoden aikana.

CEN & CENELEC Standards + Innovation Awards

CEN & CENELEC Standards + Innovation Awards

EHDOKKAIDEN ASETTAMINEN ON AVATTU

CEN ja CENELEC ovat avanneet viidennen standards+Innovation Awards -kilpailun ehdokashaun. Palkinto on lanseerattu vuonna 2019 tunnustamaan tutkimuksen ja innovaatioiden tärkeää roolia standardoinnissa. 34 Euroopan maan CEN:n ja CENELECin kansalliskomiteat voivat asettaa kesäkuun 2023 loppuun mennessä ehdokkaita palkittaviksi. Palkintokategorioita on neljä.

Nyt on aika vaikuttaa ulkotyöalueiden valaistusstandardiin EN 12464-2

Nyt on aika vaikuttaa ulkotyöalueiden valaistusstandardiin EN 12464-2

Standardin EN 12464-2 voimassa oleva versio julkaistiin vuonna 2014 ja sen päivitystyö on käynnistynyt viime syksynä. Standardin tulevan revision ensimmäinen työluonnos ilmestyi tämän vuoden alussa. Luonnos on vielä keskeneräinen, mutta siinä on jo havaittavissa muutamia mielenkiintoisia linjauksia.

SESKOn suositus sähköenergiamittareiden paikallisesta H1-asiakasrajapinnasta – täydennetty englanninkielisellä käännöksellä

SESKOn komitea SK 13 Sähköenergianmittaus on päivittänyt suosituksen SK 13-1, jossa määritellään etäluettavien sähköenergiamittareiden paikallista H1-asiakasrajapintaa koskevat vaatimukset. Ne ovat osa Suomessa käytettävien seuraavan sukupolven energiamittareiden toiminnallisuutta. Päivitettyyn suositukseen on lisätty englanninkielinen käännös. Suomenkieliseen tekstiin ei ole tehty teknisiä muutoksia suosituksen edelliseen painokseen verrattuna.

Sisätyötilojen valaistusvaatimukset määrittelevä standardi on suomennettu

Sisätyöpaikkojen valaistusvaatimuksia käsittelevä standardi EN 12464-1 on monissa maissa velvoittava lainsäädännön kautta. Suomessa standardin velvoittavuutta ei ole määritelty lainsäädännössä, mutta standardin vaatimukset täyttämällä asennuksen tilaaja ja suunnittelija voivat olla varmoja, että työtehtävän näkötehokkuudelle ja näkömukavuudelle asetetut valaistusvaatimukset toteutuvat.