IEC-standardit ja muut IEC-julkaisut

 • Maailmanlaajuisia standardeja.
 • IEC (standardi), IEC/PAS (esistandardi), IEC/TS (tekninen spesifikaatio), IEC/TR (tekninen raportti), CISPR (radiohäiriöalueen standardi), ISO/IEC (tietotekniikka).
 • Yhteensä 7725 kpl.
 • Eurooppalaisen (ja kansallisen) työn pohja.
 • Tunnukset: IEC 6xxxx, IEC/PAS 6xxxx, IEC/TS 6xxxx, IEC/TR 6xxxx, CISPR xx, ISO/IEC xxxxx.

EN-standardit ja muut CENELEC-julkaisut

 • Eurooppalaisia standardeja.
 • EN (standardi), CLC/TS (tekninen spesifikaatio), CLC/TR (tekninen raportti).
 • EN-standardit on saatettava kansallisen standardin asemaan kaikissa EU- ja EFTA-maissa, joten ne ovat identtisiä kaikissa CENELECin jäsenmaissa (SFS-EN, BSI-EN, SS-EN jne.).
 • Yleensä teknisiä spesifikaatioita (CLC/TS) ja teknisiä raportteja (CLC/TR) ei vahvisteta kansallisiksi standardeiksi.
 • EN-standardien kanssa ristiriitaisia kansallisia standardeja ei saa olla.
 • EN-standardit voivat olla yhdenmukaistettuja direktiivin mukaan.
 • EN-standardeista 85 % perustuu IEC-standardeihin (EN IEC 6xxxx) ja (EN IEC 550xx), loput ovat Euroopassa valmisteltuja (EN 50xxx) ja (EN 13xxxx).

HD-harmonisointiasiakirjat (eurooppalaisia)

 • Eurooppalaisia CENELECin valmistelemia standardeja.
 • HD-asiakirjat voidaan vahvistaa kansallisiksi standardeiksi, mutta se ei ole pakollista.
 • Kuitenkaan HD-asiakirjan kanssa ristiriitaisia kansallisia standardeja ei saa olla olemassa, vaan ne on kumottava.
 • Tyypillisesti HD-asiakirjoja laaditaan alueilta, joiden vaatimuksia ei ole pystytty täysin harmonisoimaan esimerkiksi kansallisten järjestelmien tai asennustapojen vuoksi (energiakaapelit ja pienjänniteasennukset).

Sähköalan SFS-standardit

 • Suomalaisia SESKOn valmistelemia ja SFS:n julkaisemia standardeja.
 • Suomalaisista sähköalan standardeista 95 % on identtisiä EN-standardien kanssa (SFS-EN IEC 6xxxx, SFS-EN IEC 550xx ja SFS-EN 50xxx). Näistä vain alle 10 % on käännetty suomeksi ja loput ovat englanninkielisiä.
 • SFS-IEC-standardeja ovat tyypillisesti sanastot.
 • Puhtaasti kansallisia standardeja (SFS xxxx) laaditaan alueilta, joilla ei ole olemassa EN-standardeja (esim. kojerasiat, kotitalouspistokytkimet, ilmajohtotarvikkeet). Nämäkin yleensä perustuvat IEC-standardeihin. Pienjännitesähköasennuksia koskeva standardisarja (SFS 6000) perustuu CENELECin HD-asiakirjoihin ja IEC-standardeihin, mutta se sisältää myös kansallisia osuuksia, joten se on julkaistu nelinumeroisena SFS-standardina.  

Lue myös