International Electrotechnical Commission (IEC)

IEC on vuonna 1906 perustettu sähköalan maailmanlaajuinen standardointijärjestö, joka laatii ja julkaisee kansainvälisiä sähköteknisiä standardeja, jotka toimivat eurooppalaisen ja kansallisen standardointityön pohjana. IEC:n työhön osallistuu lähes 20 000 sähköteknisen alan asiantuntijaa. Suomea IEC:ssä edustaa kansalliskomiteana SESKO.

IEC toimii väylänä eri yrityksille ja tahoille tavata, keskustella ja kehittää tarvitsemiaan kansainvälisiä standardeja. Kaikki IEC:n maailmanlaajuiset standardit perustuvat täysin yksimielisyyteen ja edustavat kaikkien osallistuvien valtioiden avainsidosryhmien tarpeita – kullakin maalla on koosta riippumatta yksi ääni ja mahdollisuus vaikuttaa.

Lue lisää IEC:n verkkosivuilla.

European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)

CENELEC on sähköalan eurooppalainen standardointijärjestö, jossa on 34 varsinaista jäsenmaata. CENELECin jäsenet valmistelevat teknologian kehitystä, yhteentoimivuutta ja turvallisuutta edistäviä standardeja yhdessä asiantuntijoiden, teollisuusliittojen ja kuluttajien kanssa. SESKO edustaa Suomea kansallisena komiteana CENELECissä.

Suurin osa sähköalan eurooppalaisista standardeista perustuu kansainvälisiin IEC-standardeihin. Jos jollain tietyllä aihealueella ei ole vielä IEC-standardeja, tai niihin tulisi tehdä Euroopassa muutoksia (esim. EU-direktiivit), CENELEC asettaa työtä varten teknisiä komiteoita tai projektiryhmiä.

Lue lisää CENELECin verkkosivuilla.