Avoimet IEC- ja CENELEC-äänestykset

Alla olevien linkkien kautta löytyy luettelot tällä hetkellä avoimina olevista IEC:n ja CENELECin lausuntopyynnöistä ja äänestyksistä. Äänestämisen ja lausuntojen lähettämisen IEC:lle ja CENELECille hoitaa SESKOn toimisto. Yhteyshenkilöt.

IEC-listalla on kaikki sellaiset IEC:n työdokumentit, joihin IEC pyytää kannanottoa kansallisilta komiteoilta. Luettelonäkymää voi muokata dokumenttityypin ja vastausajan perusteella. Mikäli jonkin ehdotuksen edistymisen seuraaminen kiinnostaa sinua tai haluaisit olla mukana vaikuttamassa tulevan IEC-standardin ja sitä kautta mahdollisesti jopa tulevan EN-standardin sisältöön, niin ota yhteyttä SESKOn yhteyshenkilöön. Hän antaa lisätietoja IEC-työryhmään tai kansalliseen seurantaryhmään liittymisestä ja standardoinnista yleisemminkin.

CENELEC-lista sisältää vastaavat CENELECin työdokumentit joihin kansalliset komiteat äänestävät ja antavat kommentteja.

Public Commenting– palvelussa CDV-dokumentit ovat palveluun rekisteröityneiden käyttäjien nähtävillä kahden kuukauden ajan. Palveluun Suomesta jätetyt kommentit välitetään SESKOn vastaavalle seurantaryhmälle jossa ne huomioidaan kun ehdotuksesta äänestetään.

Mikä on CDV?
Ennen lopullista äänestystä uudesta standardista,  Committee Draft for Vote (CDV) lähetetään kaikille kansallisille komiteoille kolme kuukautta kestävään äänestykseen. Tämä on viimeinen tilaisuus saada muutoksia standardin sisältöön. CDV-ehdotus siirtyy lopulliseen äänestykseen, jos vähintään 2/3 äänestäneistä P -jäsenistä on äänestänyt ehdotuksen hyväksymisen puolesta eikä vastaan äänestäneiden osuus ylitä 1/4 kaikista äänistä.

IEC:n uudet standardointikohteet luetellaan IEC:n sivulla Approved NewProjects

Sivulta löytyvät sekä 1) hiljattain äänestyksessä olleet ja hyväksytyt uudet standardointiprojektit (Approved New Projects) että 2) parhaillaan äänestyksessä olevat uudet NP-ehdotukset uusiksi standardointikohteiksi (New Work in Progress).  

Mikäli ehdotusten valmisteluun osallistuminen tai ehdotusten kommentoiminen kiinnostaa sinua, niin ota yhteyttä SESKOn toimistoon. Paras mahdollisuus vaikuttaa tulevan standardin sisältöön, on liittyä mukaan standardia valmistelevaan työryhmään.

Puhtaasti kansalliset standardiehdotukset (SFS xxxx) luetellaan SESKOn lausuntopyyntöluetteloissa. Varsinaiset standardiehdotukset löytyvät Suomen Standardoimisliitto SFS:n lausuntopyyntöpalvelusta ja siellä ehdotuksiin voi esittää myös lausuntoja.

Linkki SFS:n lausuntopyyntöpalveluun on seuraava: SFS-lausuntopyyntöpalvelu

Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä.

CENELECin uudet standardointikohteet viimeisen kahden kuukauden ajalta luetellaan CENELECin sivuilla CENELEC Standards Evolution and Forecast.

Sivuilta löytyvät myös tiedot äskettäin julkaistuista ja julkaisua odottavista standardeista sekä loppuäänestyksessä olevista standardiehdotuksista. Samoin sieltä löytyvät tiedot kumotuista standardeista ja standardeista, joiden kumoamista selvitetään.

Mikäli ehdotusten valmisteluun osallistuminen tai ehdotusten kommentoiminen kiinnostaa sinua, niin ota yhteyttä SESKOn toimistoon. Paras mahdollisuus vaikuttaa tulevan standardin sisältöön, on liittyä mukaan standardia valmistelevaan työryhmään.

SESKOn kansallinen standardointiohjelma

EU:n Standardointiasetuksen 1025/2012 Chapter II, Article 3, Availability of Standardization Programmes -kohdanmukaan kansallisten standardointiorganisaatioiden on julkaistava kansallinen standardointiohjelmansa. SESKOn kansalliset standardointiprojektit löydät täältä.

SESKOn lausuntopyynnöt

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi. 

Uusimmat lausuntopyynnöt

Selaa vanhempia lausuntopyyntöjä >