SK-komitean toimialueeseen kuuluvat myös vastaavan numeroiset IEC- ja CENELEC-komiteat. Mikäli alueelta ei ole kansallista SK-komiteaa, puhutaan kysymyksessä olevan alueen asiantuntijoiden muodostamasta seurantaryhmästä. Tämä seurantaryhmä seuraa vastaavan numeroisen IEC- ja/tai CENELEC-komitean työtä.

SESKOn koko henkilöstön yhteystiedot vastuualueineen löydät täältä.

Seuraavassa kansallisten standardointikomiteoiden ja seurantaryhmien luettelossa SESKOn vastuuhenkilö esitetään sulkeissa.

Asennukset

Ex-tilojen asennukset ja laitteet SK 31 (Antti Turtola)
Laiva-asennukset SR 18 (Jukka Alve)
Lentokenttien ja valomajakoiden asennukset SR 97 (Juha Vesa)
Pienjännitesähköasennukset SK 64 (Terhi Säynätjoki)
Suurjännitesähköasennukset SK 99 (Markku Varsila)
Valaistusasennukset SK CEN 169 (Markku Varsila)
Yleiskaapeloinnit SK 215 (Jukka Alve)

Asennustarvikkeet ja suojalaitteet

Energiakaapelit SK 20 (Juha Vesa)
Johtotietarvikkeet, pisto-, rasia- ja voimapistokytkimet ja muut asennus- ja kytkentätarvikkeet SK 23A, SK 23  (Juha Vesa)
Kytkin- ja ohjauslaitteet SK 17, SK 121A, SK 121B (Terhi Säynätjoki)
Varokkeet SR 32, SK 32B (Terhi Säynätjoki)

Energian tuotanto

Aalto- ja vuorovesimuuntimet SR 114 (Arto Sirviö)
Aurinkosähköjärjestelmät SR 82, SR 117 (Arto Sirviö)
Polttokennot SR 105 (Arto Sirviö)
Tuulivoimalat SR 88 (Arto Sirviö)
Vesi- ja höyryturbiinit SR 4, SR 5 (Arto Sirviö)

Horisontaaliasiat

Terminologia SK 1 (Sanna Koivu)
Dokumentointi SK 3 (Arto Sirviö)
Eristyskoordinaatio SR 28, SR 109 (Juha Vesa)
ESD SK 101 (Antti Turtola)
Luotettavuus SR 56 (Antti Turtola)
Palavuustestaus SR 89  (Juha Vesa)
Radiohäiriöt SK CISPR (Ari Honkala)
Suurjännitetestaukset SR 42 (Terhi Säynätjoki)

Komponentit

Akut SR 21 (Juha Vesa)
Automaattiset ohjauslaitteet SR 72 (Arto Sirviö)
Elektroniikkaliittimet SR 48 (Jukka Alve)
Eristeet ja eristysjärjestelmät SR 10, SR 15, SR 112 (Juha Vesa)
Kondensaattorit ja vastukset SR 40 (Jukka Alve)
Käämilangat SR 55 (Juha Vesa)
Puolijohdekomponentit SR 47 (Ari Honkala)
Telekaapelit ja komponentit SK 46, SK 86 (Jukka Alve)

Koneet ja automaatio

Hälytysjärjestelmät SK 79 (Arto Sirviö)
Koneturvallisuuden sähkötekniset näkökohdat SK 44 (Antti Turtola)
Pyörivät koneet SK 2 (Terhi Säynätjoki)
Rakennusten elektroniikkajärjestelmät SK 205 (Arto Sirviö)
Teollisuusprosessien ohjaus SK 65 (Jukka Alve)
Ydinlaitosautomaatio SK 45 (Arto Sirviö)

Laitteet

IT- ja multimedialaitteiden turvallisuus SR 108 (Ari Honkala)
Kaarihitsauslaitteet SR 26 (Terhi Säynätjoki)
Kotitaloussähkölaitteet SK 61, SR 59 (Juha Vesa)
Laserlaitteet SR 76 (Ari Honkala)
Merenkulun navigointilaitteet ja järjestelmät SR 80 (Ari Honkala)
Mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteet SR 66 (Ari Honkala)
Perussuureiden mittauslaitteet SR 85 (Juha Vesa)
Pienmuuntajat SR 96 (Juha Vesa)
Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet SR 9 (Ari Honkala)
Sähköauton latausjärjestelmät SK 69 (Juha Vesa)
Sähkötyökalut SR 116 (Juha Vesa)
Tehoelektroniikan laitteet SK 22 (Jukka Alve)
Tehomuuntajat  SR 14 (Terhi Säynätjoki)
Terveydenhuollon sähkölaitteet SK 62 (Ari Honkala)
Yhteisantennilaitteet SK 209 (Ari Honkala)
Valaisimet, lamput ja liitäntätarvikkeet SK 34 (Markku Varsila)
Ääni-, kuva- ja multimedialaitteet SR 100 (Ari Honkala)

Sähkötyöturvallisuus

Sähkötyöturvallisuus SK 78 (Terhi Säynätjoki)

Sähköverkot

Eristimet SR 36 (Terhi Säynätjoki)
Järjestelmien kauko-ohjaus ja viestintä SR 57 (Arto Sirviö)
Kytkin- ja suojareleet SR 94, SR 95 (Arto Sirviö)
Mittamuuntajat SR 38 (Juha Vesa)
Suurjänniteilmajohdot SK 11 (Terhi Säynätjoki)
Sähköenergian mittaus SK 13 (Ari Honkala)
Sähköenergian varastointijärjestelmät SR 120 (Juha Vesa)
Sähköverkon järjestelmävaatimukset SK 8  (Arto Sirviö ja Ari Honkala)
Ukkossuojaus SR 81 (Terhi Säynätjoki)
Ylijännitesuojat SR 37 (Terhi Säynätjoki)

Valmistustekniikka

Elektroniikan kokoonpanotekniikka SK 91 (Arto Sirviö)
Painettu elektroniikka SR 119 (Arto Sirviö)