• Näytä kaikki
  • Näytä kaikki
RFID- ja viivakooditekniikoita kehitetään IEC:n ja ISO:n yhteisessä teknisessä komiteassa ISO/IEC JTC 1/SC 31

RFID- ja viivakooditekniikoita kehitetään IEC:n ja ISO:n yhteisessä teknisessä komiteassa ISO/IEC JTC 1/SC 31

RFID ja viivakoodit auttavat varastojen hallinnassa ja tavaroiden seuraamiseen reaaliajassa logistiikassa, vähittäiskaupassa ja kuljetuksissa. Näin parannetaan varastojen hallintaa, lyhennetään kauppojen kassajonoja ja parannetaan turvallisuutta.

Tehdään tietotekniikasta kestävää

Tehdään tietotekniikasta kestävää

ISO ja IEC tuottavat monia yhteisiä standardeja, joissa määritellään, miten tieto- ja tietoliikennetekniikan energiatehokkuutta voidaan parantaa. Eräät näistä julkaisuista käsittelevät erityisesti datakeskusten liiallista energiankulutusta. Useat YK:n kestävän kehityksen tavoitteista voivat hyödyntää näiden standardien tarjoamia suorituskykymittareita kehityksen mittaamiseen.

Ei haaskata!

Ei haaskata!

Sähkö- ja elektroniikkaromun määrän kasvaessa IEC:n työn merkitys korostuu. Kansainvälisten IEC-standardien vaatimusten täyttäminen on valmistajille yksi keino osoittaa ja varmistua siitä, että sähkö- ja elektroniikkatuotteet noudattavat niitä koskevia säädöksiä.

Kyberhyökkäysten torjuminen lentoliikenteessä

Kyberhyökkäysten torjuminen lentoliikenteessä

Maailmanlaajuiset lentoalan toimintajärjestöt ja muut ilmateollisuuden sidosryhmät painottavat kansainvälisten standardien, kuten ISO/IEC 27011 ja IEC 62443 -sarjan standardien, merkitystä kyberhyökkäyksien ehkäisyssä. Kyberuhkien hallinnan ja niiltä suojautumisen lisäksi IEC on kehittänyt myös monia muita kansainvälisiä standardeja, jotka ovat kriittisen tärkeitä lentokenttien turvallisuudelle.

Toimitusketjujen kyberturvallisuus – yhtä turvallinen kuin heikoin lenkki

Toimitusketjujen kyberturvallisuus – yhtä turvallinen kuin heikoin lenkki

80 prosenttia kybermurroista voi olla peräisin toimitusketjusta. Kyberhyökkäysten vakavuus riippuu niiden kohteista. Suurin riski kohdistuu teollisuuden ja kriittisen infrastruktuurin laitoksiin. Iskuilla voi olla laajoja, negatiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan. IEC:n työ auttaa suojautumaan kyberhyökkäyksiltä.

Elämme älymaailmassa

Elämme älymaailmassa

Huomasimmepa sitä tai emme, esineiden internet (IoT) on osa päivittäistä elämäämme. Miljardien verkkoon liitettyjen, anturilla varustettujen laitteiden ja järjestelmien ansiosta se voi helpottaa jokapäiväisiä toimiamme ja tehtäviämme ja tehostaa työskentelyprosessejamme, mikä säästää aikaa ja rahaa. Terveydenhuollon tapauksessa se voi säästää henkiä ja parantaa elämänlaatua.

Tekoäly kuuntelee sinua

Tekoäly kuuntelee sinua

Tekoäly (artificial intelligence, AI) oli yksi suurimmista muotisanoista tämän vuoden kansainvälisessä kulutuselektroniikan näyttelyssä CES 2018. Tekoäly pystyy auttamaan meitä jokapäiväisissä toimissamme aina kodinelektroniikasta robotteihin ja itseajaviin autoihin. Vaikka kiinnostusta älykkäisiin laitteisiin oli jo muinoin Kreikan mytologiassa, juuri nyt tietotekniikan tuorein kehitys mahdollistaa laajan tiedonkeruun ja sen prosessoinnin algoritmien avulla. Nämä nopeuttavat tekoälyteknologioiden kehitystä.

Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen ylimmälle tasolle asti

Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen ylimmälle tasolle asti

Lukemattomien verkkoon liitettyjen laitteiden suojaaminen edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa tietoturvallisuusriskeihin. Kun yhä enemmän esineitä kytketään yhteen, ne kommunikoivat keskenään ja ovat toistensa kanssa vuorovaikutuksessa esineiden internetiksi (IoT) kutsutussa verkossa, niistä tulee rakennuspalikoita laajempiin järjestelmiin. Tunnetut ja tuntemattomat haavoittuvuudet tässä esineiden paljoudessa houkuttelevat kyberhyökkäyksiin, jotka voivat kaataa kokonaisia kriittisiä laitoksia monissa maissa. IoT-komponenttien samoin kuin niitä integroivien järjestelmien suojaamisesta kyberuhilta on nopeasti tulossa keskeinen prioriteetti.

Edullinen teknologia auttaa tuomaan perusmukavuuksia pakolaisleireille

Edullinen teknologia auttaa tuomaan perusmukavuuksia pakolaisleireille

Puhtaan ja edullisen energian tuominen kaikkien saataville on yksi Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteista ja IEC monien kansainvälisten standardiensa avulla auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Samalla kun sähkön saatavuus on edelleen ongelma maailman köyhimpien parissa, pakolaisleireillä on huomattu, että halpa aurinkoenergia on keino voittaa vaikeuksia. 

Esineiden internet tuottaa itse sähkönsä

Esineiden internet tuottaa itse sähkönsä

Ympäristön energialähteiden hyödyntäminen on kriittisen tärkeää teollisuuden IoT:n käyttöönotolle. Nopeasti kasvavan joukon verkkoon liitettyjä laitteita, joista IoT:n runko muodostuu, on tuotettava itse sähkönsä. Yhdysvaltalainen markkinatutkimus- ja neuvontayritys Gartner, Inc. ennustaa, että maailmassa on käytössä 8,4 miljardia verkkoon liitettyä laitetta vuonna 2017, mikä on 31 % enemmän kuin vuonna 2016, ja 20,4 miljardia vuoteen 2020 mennessä. Kaikkien näiden laitteiden sähkön syöttäminen akuista tai paristoista tai niiden liittäminen sähköverkkoon olisi täysin epäkäytännöllistä, jopa mahdotonta.