SESKOn teknisiin asiantuntijaryhmiin osallistuu vaihtelevasti naisasiantuntijoita. Prosentuaalisesti voidaan arvioida, että neljä suosituinta komiteaa naisasiantuntijoiden osallistumisen näkökulmasta ovat SK 1 Terminologia (puolet naisia), SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökulmat (kolmannes naisia), SK 62 Sairaalasähkötekniikka (neljännes naisia) ja SK 31 Räjähdysvaaralliset tilat (viidennes naisia). Lopuissa komiteoissa naisten osuus on alle 10 %.

IEC kannustaa kampanjassaan tuomaan esiin naisstandardoijien kokemuksia, ja SESKOssa päädyimme haastattelemaan sähköalalla monelle tutuksi tullutta Helena Orasvuota SHS Oy:sta sekä SESKOn Young Professionals -ohjelmaan vuonna 2021 osallistunutta Hennamari Valkeista Tukesilta.

Miten koet, että naisasiantuntijuus on näkynyt työssäsi ja oletko huomannut käytännön muutoksia työyhteisöjen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksissä viime vuosien aikana?

Helena:

Olen hakeutunut itse tietoisesti näihin tehtäviin siksi, että olen erittäin utelias tietämään mistä asiat tulevat, mihin ne perustuvat ja miksi määräykset ja standardit ovat niin kuin ne ovat.

Olen havainnut, että asiantuntemuksella voi alalla ansaita kunnioitusta. Standardit hallitsemalla on samalla viivalla muiden kanssa, vaikka olisikin pukeutunut hameeseen housujen sijaan. Harvoja epäileviä kommentteja olen pitänyt enemmän lausujan henkilökohtaisena heikkoutena kuin minuun kohdistuvana tasa-arvoasiana. Olen kaiken kaikkiaan viihtynyt erittäin hyvin sähkömaailmassa.

Kysymykseen työyhteisöjen yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvokysymyksistä viime vuosien aikana voin vastata, että koen, että minun sähkömaailmassani eriarvoisuutta tai epätasa-arvoa on todella vähän.

Hennamari:

Tukesin vaihteen kääntäessä sähköalan kysymyksen minulle on välillä havaittavissa, ettei soittaja ole osannut odottaa naisasiantuntijaa, vaan aloittaa puhelun pitkällä hiljaisuudella ja kysymällä ”olisi sähköasiaan liittyvä kysymys, kukahan tällaisessa osaisi auttaa?”. Osa taas kertoo, että soitti suoraan, koska olin ainut naisylitarkastaja, mikä on sekin mukava kuulla! Lähinnä tuo soittajien hämmennys hymyilyttää. Näin ne ajat muuttuvat.

Minkälainen suhde sinulla on sähköteknisiin standardeihin ja minkälaisia mahdollisia kehitystarpeita tunnistat standardoinnissa lähitulevaisuudessa?

Helena:

Minulla on syvä rakkaussuhde standardeihin. Alussa sain olla mukana SESKOssa tekemässä ensimmäisiä suomenkielisiä EN-standardeja, ja standardityöskentelyä on nyt takana yli 25 vuotta! Olen saanut käydä pitämässä luentoja sähköasennus- ja sähköturvallisuusstandardeista ympäri Suomea. Kaikki tapahtui vain siksi, että olin SK 64 -komiteassa mukana!

Hennamari:

Sähköalan standardeihin on vuosien mittaan kertynyt paljon asiaa ja seuraava painopiste päivityksissä voisi olla selkeys, kieli ja jäsentely. Sisältöä on muokattu moneen kertaan ja pelkona on, että luettavuus alkaa kärsiä. Välillä sanat eksyvät vääriin kohtiin, välillä käännös esikuvastandardista suomen kielelle aiheuttaa pitkiä ja vaikeaselkoisia lauserakenteita. Standardin käyttäjän työn helpottamiseksi selkeyteen pitäisi panostaa entistä enemmän.

Mitä vinkkejä antaisit sähköalaa harkitseville nuorille vastavalmistuneille- miksi valita juuri sähköala?

Hennamari:

Kannattaa hakea, jos kiinnostaa! Sähköalalla voi toimia niin monessa eri roolissa, että mieleinen työpaikka varmasti löytyy.

Helena:

On äärimmäisen kiehtovaa hallita alaa, joka on elintärkeä koko yhteiskunnalle. Lähes kaikki toiminta vaatii sähköenergiaa, ja ala on mukana luomassa uusia tapoja tuottaa sitä.  Ilmastoasiat, luonnonvarojen kestävä käyttö ja katkeamattoman energiatuotannon hallitseminen antavat loistavat avaimet tulevaisuudelle. Taiteellisemmille sähkönaisille esimerkiksi valaistusmaailma ja sen vaikutukset turvallisuuteen ja ihmismieleen voivat olla uskomattoman kiehtovia.

Kun olette mukana standardointityössä, olette niin hyviä asiantuntijoita, ettei kukaan pysty kävelemään ylitsenne! Toivon sydämestäni lisää nuoria naisia sähköalalle, jossa on aivan loistavat mahdollisuudet vaikuttaa ja kehittää omia tietotaitojaan. Tervetuloa!

Helena Orasvuo
Hennamari Valkeinen

Uutinen aiheesta

Lisätietoja SESKO ry:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä antaa toimitusjohtaja Anna Tanskanen.

Lisää suosikiksi