Standardien sisältöön voi vaikuttaa

Mukaan standardointiin -esite (pdf) (3.4 MB)

SESKOn asiantuntijaryhmät valmistelevat Suomen lausunnot ja äänestyskannanotot kansainvälisiin standardiehdotuksiin. Komitea toimii myös aihepiirinsä parhaiden asiantuntijoiden keskustelu- ja valmistelufoorumina.

SESKOn asiantuntijaryhmiin osallistuminen

SESKO on puolueeton standardointijärjestö, jonka kautta kaikki halukkaat voivat osallistua sähköalan standardointiin. SESKO edustaa Suomea niin maailmanlaajuisessa IEC:ssä kuin sen eurooppalaisessa sisaressa CENELECissä. Osallistuminen näissä järjestöissä tapahtuvaan standardointiin tapahtuu SESKOn kautta. 

Eri aiheiset teknilliset komiteat luovat suuntaviivat standardoinnille ja hyväksyvät työ- (WG) ja projektiryhmien (PT) sekä standardien ylläpitoryhmien (MT) valmistelemat ehdotukset. Näin ollen kansainvälisten, eurooppalaisten ja tätä kautta myös kansallisten standardien tekninen asiasisältö laaditaan työryhmissä. Standardien sisältöön vaikuttaminen on sitä helpompaa, mitä aikaisemmassa vaiheessa standardin valmisteluun osallistutaan.

Standardointikomiteat (SK) ja seurantaryhmät (SR)

Sekä IEC että CENELEC ovat ryhmitelleet standardoitavat asiat eri aihepiireihin, esim. valaistustuotteet teknilliselle komitealle TC 34 Lamps and related equipment ja energiakaapelit komitealle TC 20 Electric cables. Teknisiä komiteoita ja niiden alakomiteoita on kaikkiaan noin kaksisataa ja komiteoiden ainoat nimetyt jäsenet ovat puheenjohtaja ja sihteeri. Kun teknillinen komitea kokoontuu, on jäsenmaiden järjestöllä (Suomessa SESKOlla) oikeus lähettää kokoukseen edustajansa. Tämä nimeäminen on aina kokouskohtainen ja kaikki edustajat kansainvälisissä komiteakokouksissa ovat aina jäsenmaansa – eivät yrityksensä – edustajia.

SESKO on organisoinut toiminnan Suomessa niin, että kaikille IEC- ja CENELEC-komiteoille muodostetaan seurantaryhmä, jotka seuraavat ja osallistuvat oman alueensa kansainväliseen ja eurooppalaiseen standardointiin. Seurantaryhmien jäsenillä on käyttöoikeudet IEC:n ja CENELECin dokumenttipalvelimille, joista he voivat noutaa tarvitsemiaan asiakirjoja.

 • SESKOn muodostamat seurantaryhmät (SR) ovat pysyviä ja niihin voivat osallistua kaikki, jotka maksavat vuosittaisen osallistumismaksun. Aktiivisuus on osallistujan omassa harkinnassa. Seurantaryhmässä on nimetty yhdyshenkilö, joka huolehtii äänestysvastausten ja lausuntojen palauttamisesta SESKOn toimistoon määräajassa. Seurantaryhmä toimii yleensä kirjeenvaihtoperiaatteella.
 • Suomen kannalta laajasti kiinnostavien aiheiden seurantaryhmät ovat järjestäytyneet kansallisiksi standardointikomiteoiksi (SK), jotka kokoontuvat säännöllisesti. Komitean kokouksissa valmistellaan Suomen äänestyskannanotot ja lausunnot esillä oleviin standardiehdotuksiin ja lisäksi komiteoissa keskustellaan ja otetaan kantaa muihin aihepiiriin liittyviin asioihin. SK-komiteoissa valmistellaan myös kansalliset SFS-standardit. SESKOn kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyden kautta. 

Osallistumismaksu

Osallistumismaksun suuruuden vahvistaa vuosittain SESKOn vaalikokous. Vuonna 2023 maksun suuruus pysyy ennallaan ja on 850 euroa/komitea tai seurantaryhmä (oppilaitokset: 600 €). Osallistumismaksut laskutetaan tammikuussa. 

Maksuun sisältyy: 

 • Jäsenyys SESKOn kansallisessa standardisoimiskomiteassa tai seurantaryhmässä ja mahdollisuus osallistua sen toimialaan kuuluvien IEC-, CENELEC-, CEN- ja SFS-standardien valmisteluun.
 • Käyttöoikeus IEC:n, CENELECin ja SESKOn dokumenttipalvelimiin.
 • Mahdollisuus osallistua kansainvälisten ja eurooppalaisten komiteoiden kokouksiin ja näiden työryhmien toimintaan.
  • IEC- ja CENELEC-työryhmiin nimetyistä jäsenistä ei peritä erikseen maksua, jos organisaatiolla on maksava jäsen SESKOn vastaavassa komiteassa tai seurantaryhmässä.
 • Mahdollisuus hakea matka-avustusta kansainvälisiin komitea- ja työryhmäkokouksiin.
 • Komitean toimialaan kuuluvat kansainväliset ja eurooppalaiset ehdotukset sekä suomenkieliset SFS-standardiehdotukset ja SFS-standardit.
 • Komitean toimialaan kuuluvien eurooppalaisten standardien (EN/HD) ja vastaavien CENELEC-julkaisujen (TS, TR) lopulliset tekstit.
 • Asianomaiset IEC-standardit IEC:n seurantaryhmien yhdyshenkilöille.
 • SESKO -vuosijulkaisu.
 • SESKOn teknisten asiantuntijoiden neuvonta.

Liittyminen

Osallistujaksi pääset ottamalla yhteyttä asianomaisen aihealueen vastuuhenkilöön SESKOn toimistossa tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen.

Komiteaesittelyt

SESKOn hallitus on asettanut kansallisia standardointikomiteoita (SK-komiteoita) Suomen kannalta merkittävimmille alueille. Nämä komiteat laativat sähköalan SFS-standardit sekä osallistuvat alan kansainväliseen työskentelyyn.
LUE LISÄÄ Komiteaesittelyt

PK-yrityksille

Standardointiin osallistuminen on kaikille avointa. SESKO tukee standardien käyttöä pk-yrityksissä ja tarjoaa opastusta niille yrityksille, jotka haluavat olla osallisia uusien standardien kehittämisessä.
LUE LISÄÄ PK-yrityksille

Liittyminen

SESKOn standardointikomiteat ja seurantaryhmät ovat pysyviä asiantuntijaryhmiä ja niihin voivat osallistua kaikki, jotka maksavat vuotuisen osallistumismaksun.
LUE LISÄÄ Liittyminen

Young Professionals -ohjelma

SESKO pyrkii IEC:n tavoin jatkuvasti laajentamaan asiantuntijaverkostoaan yhä pätevämmillä henkilöillä. Young Professionals (YP) –ohjelman tavoitteena on löytää nuoria sähköteknisen alan asiantuntijoita, joita perehdytetään kansainväliseen standardointiin.
LUE LISÄÄ Young Professionals -ohjelma