SESKO on maamme sähköteknisen alan standardointijärjestö. Sääntöjensä mukaan SESKO osallistuu alansa kansainväliseen (IEC) ja eurooppalaiseen (CENELEC) yhteistyöhön maamme edustajana sekä saattaa tämän työn tulokset kansallisiksi SFS-standardeiksi. Lisäksi SESKO osallistuu eräisiin sertifiointijärjestelmiin. 

Standardointikenttä

Standardointikenttä
ISO                       International Organization for Standardization
IECInternational Electrotechnical Commission
ITUInternational Telecommunication Union
CENComité Européen de Normalisation
CENELECComité Européen de Normalisation Electrotechnique
ETSIEuropean Telecommunication Standards Institute
SFSSuomen Standardisoimisliitto SFS ry
SESKOSESKO ry
TRAFICOMLiikenne- ja viestintävirasto

Standardointi kuuluu Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan.

Missio

Luomme yhdessä, kestävästi, yhteiskunnan kilpailukykyä edistävät sähkö- ja elektroniikka-alan standardit, jotka varmistavat turvallisuuden, järjestelmien yhteensopivuuden ja tuotteiden globaalin liikkuvuuden.

Visio

Olemme asiantuntevin kumppani sähköalan standardoinnissa.

Palvelulupaus

SESKO
  • Tarjoaa tehokkaan ja luotettavan kanavan osallistua sähkötekniseen standardointiin.
  • Varmistaa alkuperäisiä esikuvia vastaavien sekä tarvittaessa suomalaiset olosuhteet huomioonottavien standardien tuottamisen käyttäjille.
  • On nopea, ajan tasalla oleva sähköteknisen standardoinnin tietolähde.
  • Tunnistaa asiakastarpeet ja palvelee asiantuntevasti standardointiin osallistuvia ja standardien käyttäjiä.
  • Edistää kaikin tavoin standardien hyödyntämistä, käytettävyyttä ja tunnettuutta.

Toimintaperiaatteet 

VastuullisuusAsiakastyytyväisyysEnnakoitavuusOsaaminen
SESKO toimii oikeudenmukaisesti, rehellisesti, luotettavasti sekä pitkäjänteisesti ottaen huomioon ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset ja eettiset toimintatavat (mm. kilpailulainsäädännön) sekä huomioiden yhteiskuntavastuun.SESKO on palvelualtis
ja palveluhenkinen yhteisö. Hyvä vuorovaikutus
ja teot luovat uskottavaa yhteisökuvaa.
SESKO on aktiivinen standardoinnin edelläkävijä.Tuloksellinen
toiminta on asiantuntijoiden (komitea- ja seurantaryhmien jäsenten) sekä henkilöstön tavoitteena. SESKOssa on ylivertainen näkemys tulevaisuudesta sähköteknisen alan standardoinnissa.
SESKOn henkilöstö sekä komitea- ja seuranataryhmäjäsenet ovat alansa asiantuntijoita, jotka omalla avoimella toiminnallaan edistävät luottamusta ja standardoinnin arvostusta. SESKO tukee ja kannustaa yksilöiden kehitystä standardoinnissa. Asiantuntijat ovat standardoinnin voima.

Lue lisää

Kevätseminaarit

Vuosittain järjestettävään kevätseminaariinsa SESKO kutsuu standardoinnissa mukana olevat asiantuntijat, komiteoiden ja työryhmien jäsenet sekä järjestön yhteistyökumppanit.
LUE LISÄÄ Kevätseminaarit

Sesko 50 v

SESKO vietti 50-vuotisjuhliaan ja julkaisi merkkivuoden kunniaksi juhlakirjan “SESKO – 50 vuotta asiantuntemusta ja luotettavuutta”. Lue lisää SESKOn historiasta täältä.
LUE LISÄÄ Sesko 50 v