Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2022

Vaikuttavuutta yhdessä tekemällä, terveysturvallisesti

Vuoden 2022 alkupuoliskoa leimasi edelleen maailmanlaajuinen koronapandemia ja sen mukanaan tuomat digitaaliset lainalaisuudet. Terveysturvallisuuden aspektien aktiivinen huomiointi arjen johtamisessa tuli jäädäkseen ja yleinen pandemiatilanne johdatti SESKOn keväällä 2022 ensimmäiseen hybridimuotoiseen kevätseminaari-tilaisuuteen, jonka teema oli Kohti kestävän kehityksen tavoitteita— Suomen kilpailukyvyn vahvistaminen standardeilla. Euroopan komissio julkaisi standardointistrategian, joka vahvistaa standardoinnin ja standardien roolia Euroopassa. Strategia pyrkii vahvistamaan Euroopan kilpailukykyä mahdollistaen kestävän, vihreän ja digitaalisen siirtymän. Käytännön tasolla uusi strategia korostaa myös yhteistyön merkitystä standardoinnin kansallisten vastuutahojen kesken.

Uutta yhteistyötä käynnistettiin myös uuden jäsenyhteisömme TFiF ry:n kanssa maaliskuussa. IEC:n keskustoimistolta saimme Jan-Henrik Tiedemannin kouluttamaan asiantuntijoitamme ja toimistoa IEC:n uusimpiin työkaluihin ja käytäntöihin. Kesällä 2022 toteutimme järjestyksessä toisen yhteispohjoismaisen hybridipohjaisen Young Professionals-tapaamisen, jolla tavoitimme jälleen useita kymmeniä uusia asiantuntijakandidaatteja. Laatuohjelmamme tiimoilta SESKOlle suoritettiin kesällä CENELECin vertaisarviointi, josta saimme hyvät arviot. IEC:n 86. yleiskokous järjestettiin San Franciscossa fyysisenä tilaisuutena ja Suomesta kokouksiin osallistui peräti 17 henkilöä. IEC:n puheenjohtaja Yinbiao Shu tähdensi IEC:n asemaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Strategia 2030:stä uutta ja entistä asiakaslähtöisempää suuntaa

Uusi strategiamme, joka tähtää vuoteen 2030, on otettu käyttöön ja vuoden näkyvimpiä hankkeita ovat olleet Puhdas Energia, Näe Tulevaisuuteen- sivuston tarjonta ja uutiskirjeet uusien sidosryhmien puhuttelemiseksi sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden edistäminen oppilaitosten suuntaan vuoden lopussa tehtävällä TKI-kannustinpalkinto-ohjelmalla sähköalan oppilaitoksille. Koska strategia syntyy ihmisistä, käynnistimme myös toimistolla yhdistyksen monivuotisen kulttuurinpäivitysohjelman. Asiantuntijoillemme järjestimme koulutustilaisuuksia keväällä ja syksyllä. SESKO-tunnustuspalkintoja jaettiin kolmelle ansioituneelle asiantuntijalle ja tämän lisäksi saimme peräti kolme IEC 1906 Award-palkintoa Suomeen. Loppuvuodesta julkaisimme uuden palvelusvuosimallin, jonka myötä SESKO myöntää vuosittain jatkossa kunniakirjan 10, 20 ja 30 vuotta komiteatoiminnassa mukana olleille. Toiminnan sähköistyminen näkyi siinä, että SESKOn toimistolla lopetimme fyysisten palvelimien ajankauden ja siirsimme vuoden lopussa viimeisimmät palvelimet toimiston pilviarkkitehtuuriin. Päätelaitteiden osalta siirryttiin myös keskitettyyn laitehallintaan ja syvensimme yhteistyötä ICT-palveluntarjoajamme kanssa niin, että saamme yksilöityä palvelua seskolaisille kaikissa IT-asioissa entistä laajemmin. IEC:n suuntaan vaikutimme sähköisten toimintatapojen kehittämiseen valituissa digitalisaation muutoshankkeissa.

Standardien tuotannossa valmistui vuonna 2022 edellistä vuotta vähemmän IEC-standardeja, jotka saatettiin voimaan EN IEC-standardeina. Haasteet yhdenmukaistettujen standardien valmisteluprosessissa jatkuivat, johtuen mm. näkemyseroista standardien tekijöiden, HAS-konsulttien ja EU-komission välillä. Prosessi kehittyi kuitenkin vuoden lopussa, kun HAS-konsulttisopimus uusittiin. Sähköalan standardien kokonaismäärä oli vuoden lopussa 6600 kpl (6702) ja suomeksi julkaistiin SFS 6000 -standardijulkaisusarjan myötä peräti 51 standardia (18). Tuotannollisesti, kansainvälisesti ja tapahtumalähtöisesti aktiivinen standardointivuosi 2022 päätettiin taloudellisesti ylijäämäisenä.

Anna Tanskanen

Lataa tästä vuoden 2022 toimintakertomus

Toimintakertomus 2022 (pdf)

Aiemmat toimintakertomukset