Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2019

ilmakuva taloista

Särkiniementieltä Takomotielle

Perustamisestaan vuodesta 1965 lähtien SESKOn toimitilat ovat sijainneet Helsingin Lauttasaaressa osoitteessa Särkiniementie 3. Toimittuaan lähes 55 vuotta samassa talossa SESKO muutti vuoden 2019 syksyllä uudistettuihin toimitiloihin Helsingin Pitäjänmäelle yhdessä viiden jäsenyhteisönsä kanssa. Fyysinen läheisyys sähköalan toimijoiden kesken auttaa tiedon ja yhteisten hankkeiden hallinnassa sekä hyödyttää monella tavalla eri osapuolia.

Taloustilanne jatkui vakaana

SESKOn taloudellinen tulos oli toimintavuonna erinomainen. Sähköteknisen alueen standardien on-line-myynti on kasvanut vuosi vuodelta viimeiset viisi vuotta. Uusien asiakkaiden määrä on lisääntynyt merkittävästi juuri on-line-myynnissä. Tämä on selvästi vakiinnuttanut SESKOn taloudellisia tuottoja aiempaa korkeammalle tasolle eikä osallistumismaksuja ole tarvinnut korottaa vuosiin. SESKOn henkilöstön määrä oli pienempi kuin edellisenä vuonna, mikä puolestaan vähensi kuluja verrattuna edelliseen vuoteen.

Toimintaa parannetaan ja kehitetään jatkuvasti

SESKO on eurooppalaisen CENELECin jäsen ja siksi SESKOn toimintaa arvioivat CEN-CENELECin  vertaisarvioijat kolmen vuoden välein. Vertaisarvioinnissa (Peer Assessment) peilattiin SESKOn toimintaa CENELECin jäsenyyskriteerejä vasten. Tanskalainen arvioija ei havainnut SESKOn toiminnassa mitään CENELECin jäsenyyskriteerien vastaista ja huomautettavaa. Hän totesi, että toimintakaavioiden ja ohjeistuksen sekä haastattelujen perusteella SESKOn toimintajärjestelmä olisi helposti sertifioitavissa ISO 9001 –laatujärjestelmän mukaisesti. Arvioija esitti kolme suositusta, joita SESKOn toiminnassa on jo parannettu sekä otettu kehityskohteiksi. Hyvänä käytäntönä hän nosti esiin SESKOn henkilöstön vuosittain pitämät kehittämispäivät, joissa erityisesti sekä ydin- että tukiprosesseja arvioidaan sekä jatkuvasti parannetaan ja kehitetään.

Yhteistyöllä tulevaisuuteen

SESKOn tärkeänä tehtävänä on jatkossakin aktivoida osallistumista ja osallistaa eri tahoja sähkötekniseen standardointiin. Asiantuntijoista on pidettävä hyvä huoli. Uusien standardointisukupolvien kasvattaminen on tärkeä standardoinnin ydintoimintaa tukeva kohdealue. Tätä osaltaan auttaa IEC:n Young Professionals-ohjelma, jossa SESKO on joka vuosi mukana. Verkottuminen sekä tiivis yhteistyö toimialan yritysten ja niiden palveluksessa olevien sähköalan asiantuntijoiden kanssa on SESKOlle jatkossakin elinehto.   

Sekä SESKOlla että SFS:llä on keskeisenä kohdealueena keskinäisen yhteistyön kehittäminen niin kuin koko keskitetyssä kansallisessa järjestelmässäkin. SESKOn ja SFS:n yhteistyön perustana olevien sopimusten päivittäminen ajan tasalle vastaamaan tämän päivän tarpeita lujittaa yhteistyötä entisestään ja nostaa sen aivan uudelle tasolle.  Rakentavalla yhteistyöllä ja luottamuksen kasvattamisella voidaan kansallisesti luoda vahvat standardointiyhteisöt tukemaan osaltaan suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja koko yhteiskunnan etua.

Lataa tästä vuoden 2019 toimintakertomus