Elektrotekniska standarder
i Finland

SESKO representerar elektrotekniska standarder i Finland. Genom att delta i standardiseringsarbetet i olika internationella kommittéer kan vi få gehör för våra önskemål. Standardiseringsarbetet som görs i dag i SESKOs expertgrupper kommer att gälla under många framtida år.

Sesko

SESKO är finsk nationalkommitté i internationella IEC, International Electrotechnical Commission samt på europeiskt nivå i CENELEC, Comité Européen de Normalisation Electrotechnique.

Aktiva
kommittéer


42

Medverkande
experter


484

Elektrotekniska
SFS-standarder


7000+

Genväger

Information om standarder

Elektrotekniska standarder är kommersiella produkter som inte är fritt tillgängliga på nätet. Man kan dock med hjälp av förhandsbegranskningsfunktionen (preview-funktionen) bekanta sig med innehållet på standarderna i IECs nätbutik.

Delta och påverka

Omkring 500 experter från företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet deltar i den elektrotekniska standardiseringen, som i de flesta fall är ett internationellt samarbete.

Sesko rf

SESKO är av Arbets- och näringsministeriet utsedd som finsk standardiseringsorganisation och fastställer finsk standard inom det elektrotekniska området.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om elektroteknisk standardisering, expert medverkan, förfrågan av material på svenska eller allmänn respons.