Elektrotekniska standarder i Finland

SESKO är av Arbets- och näringsministeriet utsedd som finsk standardiseringsorganisation och fastställer finsk standard inom det elektrotekniska området. 

Läs mer i årsboken 2021 (på finska):

SESKO är finsk nationalkommitté i internationella IEC, International Electrotechnical Commission samt på europeiskt nivå i CENELEC, Comité Européen de Normalisation Electrotechnique.