Elektrotekniska standarder, handböcker och direktiv 

Elektrotekniska standarder är kommersiella produkter som inte är fritt tillgängliga på nätet. Man kan dock med hjälp av förhandsbegranskningsfunktionen (preview-funktionen) bekanta sig med innehållet på standarderna i IECs nätbutik.

Från SFSs nätbutik http://sales.sfs.fi/sfs/  finner man också användningsområdena på SFS-standarderna.  

Beredningsprinciperna på elektrotekniska standarder

I dagsläget bereds elektrotekniska standarder på basis av fyra huvudprinciper. Dessa är:  

  1. Upprättning av internationell IEC-standard.  
  2. Upprättning av internationell IEC-standard, vilken med parallellt förfarande inom IEC/CENLEC bekäftas också till europeisk EN-standard. EN-standarden införs i identisk format nationellt till SFS-EN standard. 
  3. Upprättning av europeisk EN-standard, som införs nationellt i identisk format till SFS-EN standard.
  4. Upprättning av nationell SFS-standard endera på basis av IEC-standard eller ur rent nationell synvinkel.   

Information om beredningsprinciperna på elektrotekniska standarder finner du i expertområdet på finska.

Information om aktuella standardiseringsämnen som SESKO sammanställt finner du från länken på finska.

Från sök-menyn får du tillgång till IECs, CENELECs och SFSs allmänna sökmotorer samt tillgång till kataloger på de nyaste IEC-, CENELEC- och SFS standarderna på finska.

Från Köp av standarder -menyn finner du instruktioner på köp av IEC- och SFS EN standarder samt andra publikationer på finska. 

I SFS-/IEC-/EN-standarder -sektionen förklarasnumreringssystemet och numreringsprinciperna som används inom elektroteknisk standardisering på finska.

Sektionen SFS-handböcker och samlingar för dig till SFSs nätsida där du finner kataloger på SFS-handböcker samta digitala standardsamlingar.

Sektionen Harmoniserade standarder och direktiver beskriver relationen mellan standarder och lagstiftning. Här finner du också länkar till viktiga direktiver och listor på harmoniserade standarder inom elektroteknik samt länken till EU kommisionen som behandlar bl.a frågorna på CE-märkning “Blue Guide”.

Sektionen Standarder och upphovsrätt beskriver principerna och villkorna som tillämpas på standardernas upphovsrätt.