Nykyisin sähköalalla standardeja valmistellaan neljän pääperiaatteen mukaisesti:

  1. Laaditaan maailmanlaajuinen IEC-standardi.
  2. Laaditaan maailmanlaajuinen IEC-standardi, joka IEC/CENELEC-rinnakkaismenettelyn mukaisesti vahvistetaan myös eurooppalaiseksi EN-standardiksi, joka puolestaan on otettava kansallisesti käyttöön identtisenä SFS-EN-standardina.
  3. Laaditaan eurooppalainen EN-standardi, joka on otettava kansallisesti käyttöön identtisenä SFS-EN-standardina.
  4. Laaditaan kansallinen SFS-standardi joko IEC-standardin pohjalta tai puhtaasti kansallisista lähtökohdista.

EN-standardi on siis saatettava identtiseksi SFS-EN-standardiksi ja tämä tehdään yksinkertaisimmillaan julkaisemalla eurooppalainen standardi englanninkielisenä SFS-EN-standardina. Eräät SFS-EN-standardit julkaistaan kaksikielisinä suomi-englanti.

IEC/CENELEC-rinnakkaislausunto- ja rinnakkaisäänestysmenettely

IEC/CENELEC-rinnakkaismenettelyn ideana on se, että standardin teknisen sisällön valmistelutyö tehdään IEC:ssä ja kun ehdotus on riittävän kypsä, se toimitetaan samanaikaisesti IEC:n CDV-äänestyksen kanssa CENELECin jäsenmaille eurooppalaiselle lausuntokierrokselle (parallel CDV). Kun ehdotus on edistynyt IEC:ssä muodolliseen loppuäänestykseen, ehdotus toimitetaan jälleen Euroopassa samanaikaisesti rinnakkaisäänestykseen (parallel FDIS).

TÄRKEÄÄ: Huomionarvoista on se, ettei näissä tapauksissa CENELECissä valmistella mitään erillistä ehdotusta, vaan IEC-standardiehdotusta käytetään sellaisenaan viitedokumenttina. Seurantaryhmän yhdyshenkilölle lähetetään SESKOn toimistosta pelkästään saatekirje, josta näkyy standardiehdotuksen tunnistustietojen lisäksi mm. erääntymispäivä, joka on sama sekä IEC:n että CENELECin suuntaan. Standardointikomitean ja seurantaryhmien muille jäsenille ei tätä saatekirjettä lähetetä, sillä asia käy ilmi varsinaisen IEC-ehdotuksen kansilehdeltä, jossa on maininta

ATTENTION
IEC – CENELEC
PARALLEL VOTING
The attention of IEC National Committees, members of
CENELEC, is drawn to the fact that this Committee Draft for
Vote (CDV) for an International Standard is submitted for
parallel voting.
The CENELEC members are invited to vote through the
CENELEC online voting system.

tai

ATTENTION
IEC – CENELEC
PARALLEL VOTING
The attention of IEC National Committees, members of CENELEC,
is drawn to the fact that this final draft International Standard (DIS)
is submitted for parallel voting.
The CENELEC members are invited to vote through the
CENELEC online voting system.