Käytettävissä oleva avustus

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää vuosittain avustusta Suomen Standardisoimisliitto SFS:lle kansainvälisiin standardisointikokouksiin osallistumiseen. SFS:n hallitus päättää vuosittain helmikuun alussa, paljonko avustusta myönnetään kullekin SFS:n toimialayhteisölle edelleen jaettavaksi. Jokainen toimialayhteisö, SESKO sähköalalla, päättää sen jälkeen itsenäisesti matkakohtaisista avustussummista hakijoiden kirjallisten hakemusten perusteella.

Eurooppaan suuntautuviin matkoihin voidaan myöntää enintään 600 euroa. SESKOn hallitus on lisäksi korostanut, että julkisella rahoituksella tulisi ensisijaisesti tukea TC/SC-tason kokouksia, joihin asiantuntijoiden työnantajilla ei ole yleensä yhtä suurta kiinnostusta kuin WG-tason kokouksiin. Työryhmiin pääsy edellyttää kuitenkin osallistumista myös laaja-alaisempiin ylemmän tason komiteakokouksiin (P-jäsenyys).

Matka-avustushakemus tehdään kirjallisesti käyttäen alla olevaa sähköistä lomaketta, joka lähetetään sähköpostina SESKOn asiakaspalveluun. Hakemus on tehtävä ennen matkaa. Peruuntuneista matkoista on ilmoitettava välittömästi SESKOn asiakaspalveluun tai ryhmäpäällikölle.

Hakemuksen käsittely

SESKOn toimitusjohtaja päättää hakemuksen hyväksymisestä ja tieto päätöksestä toimitetaan hakijalle noin kahden viikon kuluessa. Yli kaksi kuukautta ennen matkaa tehtyjä hakemuksia ei käsitellä välittömästi.

Matkan laskutus

Matka-avustuksen hakija järjestää matkan itsenäisesti työnantajansa kustannuksella. Matkan päätyttyä hakijan työnantaja lähettää laskun kuukauden kuluessa SESKOon. Laskuun on liitettävä kopiot kaikista kulutositteista, kopio avustuspäätöksestä sekä kokousselostus.

Kokousselostuksen laadinta

Kokousselostus on selvitys kokouksen kulusta. Tyypillisesti se laaditaan IEC:n ja CENELECin työryhmä, seurantaryhmä ja komiteakokouksista, mutta kokousselostus voidaan laatia mistä tahansa standardointiin liittyvästä kokouksesta tai tapahtumasta.

Ohje kokousselostuksen laadintaan (pdf)

Matka-avustushakemus