Sähköalan standardien valmistelu perustuu pitkälti siihen, että standardien tekninen sisältö valmistellaan kansainvälisellä tasolla IEC:ssä ja sama standardi pyritään ottamaan käyttöön Euroopassa mahdollisimman vähin eurooppalaisin muutoksin saman numeroisena EN-standardina. EN-standardi puolestaan on saatettava identtiseksi kansalliseksi standardiksi kaikissa EU- ja EFTA-maissa. Näin ollen maailmanlaajuisten, eurooppalaisten ja suomalaisten standardien numerot vastaavat toisiaan.

IEC-standardit ja muut IEC-julkaisut

 • IEC 6xxxx (standardi)
 • IEC 6xxxx/A1 tai IEC 6xxxx/A2 (IEC:n muutososa – yleensä vain kaksi muutososaa)
 • IEC/PAS 6xxxx (esistandardi)
 • IEC/TS 6xxxx (tekninen spesifikaatio)
 • IEC/TR 6xxxx (tekninen raportti) 
 • CISPR 1x tai CISPR 2x (radiohäiriöalueen standardi)
 • ISO/IEC 1xxxx (komitean ISO/IEC JTC 1 laatima tietotekniikkastandardi)

EN-standardit ja muut CENELEC-julkaisut

 • EN IEC 6xxxx (saman numeroisen IEC-standardin kanssa identtinen standardi)
 • EN IEC 6xxxx/A1 tai EN IEC 6xxxx/A2 (IEC-standardin muutososan kanssa identtinen eurooppalainen muutososa)
 • EN IEC 6xxxx/A11 (yhteiseurooppalaiset muutokset vastaavaan IEC-standardiin verrattuna ja lisäksi mahdolliset direktiiviliitteet)
 • EN 550xx (IEC:n radiohäiriöalueen CISPR-standardiin perustuva eurooppalainen standardi, esim. EN 55012 = CISPR 12)
 • EN 50xxx (CENELECin laatima eurooppalainen standardi – ei IEC-esikuvaa)
 • EN 50xxx/A1 tai EN 50xxx/A2 (CENELECin laatiman eurooppalaisen standardin muutososa)
 • EN 13xxxx (elektroniikan komponenttien eurooppalaiseen laadunvarmennusjärjestelmään perustuva eurooppalainen standardi)
 • CLC/TS 5xxxx (CENELECin tekninen spesifikaatio)
 • CLC/TR 5xxxx (CENELECin tekninen raportti)

HD-harmonisointiasiakirjat

 • HD 6xxxx  (saman numeroiseen IEC-standardiin perustuva eurooppalainen harmonisointiasiakirja)
 • HD xxx (CENELECin laatima harmonisointiasiakirja)

Sähköalan SFS-standardit

 • SFS-EN IEC 6xxxx (saman numeroiseen IEC- ja EN-standardiin perustuva suomalainen standardi)
 • SFS-EN 50xxx (saman numeroiseen EN-standardiin perustuva suomalainen standardi – ei IEC-esikuvaa)
 • SFS-EN IEC 550xx (saman numeroiseen radiohäiriöalueen EN-standardiin perustuva suomalainen standardi – esikuvana IEC:n CISPR-standardi)
 • SFS-IEC 6xxxx (saman numeroiseen IEC- standardiin perustuva suomalainen standardi)
 • SFS xxxx (puhtaasti kansallinen suomalainen standardi)
 • SFS-standardien muutososat numeroidaan esikuvastandardin mukaisesti A1, A2, A11 jne.