SESKOn tietosuojaperiaatteet

Yleistä

EU:n henkilötietojen tietosuoja-asetuksen mukaisesti tässä informaatiossa kerrotaan niistä periaatteista ja rekisteröidyn oikeuksista, joita SESKO noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.

SESKO on Suomen sähköteknisen alan standardointijärjestö, joka osallistuu alansa kansainväliseen (IEC) ja eurooppalaiseen (CENELEC) yhteistyöhön maamme edustajana sekä saattaa tämän työn tulokset kansallisiksi SFS-standardeiksi. Näissä tehtävissä käsitellään myös luonnollisia henkilöitä koskevia henkilötietoja seuraavasti:

1. Asiakas- ja sidosryhmätietojen hallinta

Tehtävänsä hoitamiseksi SESKO ylläpitää rekisteriä  henkilöistä, jotka kuuluvat kansallisiin ja kansainvälisiin standardointiryhmiin tai muihin SESKOn toiminnan kannalta oleellisiin sidosryhmiin. Matka-, sihteeristö- ja käännösavustusta hakevista kerätään tietoja käsittelyä ja raportointia varten avustusten myöntäjälle.

Linkki: SESKOn asiantuntijarekisterin kuvaus

2. Verkkosivujen seuranta

SESKOn verkkosivut ovat kaikille avoimia eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Sivustolla kerätään verkkopalvelun käytöstä tilastotietoja sivuston kehittämisen tueksi. Palvelun käytöstä on saatavissa seuraavat tilastolliset tiedot:

  • kokonaiskävijämäärät
  • onko kävijä uusi vai tuleeko sivuille ensimmäistä kertaa
  • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut
  • käytetyimmät hakusanat
  • suosituimmat sivut
  • käytetyimmät selainversiot
  • yleisimmät palveluntarjoajat.

Verkkopalvelun kävijöistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Tilastollisesti kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa.

3. Evästeet

SESKOn verkkosivuilla noudatetaan evästeiden käytössä verkkosivujen yleisiä käytäntöjä. Evästeitä käytetään tilastoinnin lisäksi sen takaamiseksi, että palvelumme on turvallinen, tehokas ja käyttäjäystävällinen.

4. Sähköpostijärjestelmän tiedot

Sähköpostiviestejä koskevat sähköisen viestinnän tietosuojasta annetun lain säännökset viestinnän luottamuksellisuudesta. Jos joku on ottanut vastaan tai muuten saanut tiedon toiselle tarkoitetusta luottamuksellisesta viestistä tai tunnistamistiedosta, hän ei saa ilman viestinnän osapuolen suostumusta ilmaista tai käyttää hyväksi viestin sisältöä, tunnistamistietoa tai tietoa viestin olemassaolosta, ellei laissa toisin säädetä.

Henkilökohtaisia sähköposteja koskee viestinnän luottamuksellisuus, mikä merkitsee, ettei työnantaja/työnantajan edustaja eivätkä muut sivulliset voi viestejä katsella tai avata ilman asianomaisen henkilön suostumusta. Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) säädetään yksilöidysti niistä poikkeustilanteista ja -tavoista, joissa henkilökohtaiseen sähköpostiin tullut viesti voidaan avata ilman asianomaisen henkilön suostumusta. Muu kuin henkilökohtainen sähköposti SESKOon osoitetaan erikseen valtuutetulle asiakaspalvelijalle SESKOssa. 

SESKOn tietosuojavastaava

Pia Rouste
Osoite: SESKO ry, Takomotie 8, 00380 Helsinki
Puhelin: 050 532 3987
Sähköposti: pia.rouste(at)sesko.fi