SESKOn organisaatio

SESKOn jäsenet edustavat talouselämän edunvalvontajärjestöjä, aatteellisia yhdistyksiä, viranomaisia sekä tutkimus- ja testaustahoja. SESKOn hallituksessa on 10 jäsentä, jotka valitaan vaalikokouksessa 3 vuodeksi kerrallaan jäsenyhteisöjen piiristä.

SESKO on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n jäsen.

Kansainväliseen työhön osallistumista ja SFS-standardien valmistelua varten SESKO asettaa standardoimiskomiteoita ja seurantaryhmiä. Komiteoiden ja seurantaryhmien toiminnan koordinoinnista huolehtii SESKOn toimisto.

SESKOn toimitusjohtaja
Anna Tanskanen, yhteystiedot

SESKOn jäsenyhteisöt