SESKOn soveltamisohjeet

SESKO valmistelee sähköalan kansalliset standardit, jotka julkaistaan SFS-, SFS-EN tai SFS-EN IEC -standardeina. SESKOn asiantuntijaryhmät voivat laatia standardeja täydentäviä ohjeita tai suosituksia, mutta niillä ei ole virallisen standardin asemaa.

Standardeja täydentäviä ohjeita ja suosituksia täydennetään saadun palautteen pohjalta tarvittaessa. Ohjeita koskevaa palautetta voi toimittaa aihealueesta vastaavalle SESKOn vastuuhenkilölle.

Suositukset

Sanastot