SESKOn historia

Lyhenne SESKO ilmestyi Suomen historiaan ensimmäistä kertaa vuonna 1954, kun Suomen sähköinsinööriliiton vuonna 1943 asettama Suomen sähköteknillinen standardisoimiskomitea ryhtyi sitä käyttämään. Virallisesti lyhenne liitettiin komitean sääntöihin vasta 1963.

Kaksi vuotta myöhemmin, 1965 komitea lakkautti itsensä ja sen tilalle perustettiin SESKO Suomen Sähköteknillinen Standardoimisyhdistys ry – Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening rf.

Perustajajäseninä oli 13 sähköalan yhdistystä. Perustamiskirjan allekirjoittajina olivat Suomen Sähköinsinööriliitto ry, Suomen Sähkölaitosyhdistys ry ja Suomen Sähköteollisuusyhdistys ry. Sähkötarkastuslaitos ry palkkasi SESKOn toimistoon henkilökunnaksi toiminnanjohtajan, standardisoimisinsinöörin ja osapäiväisen konekirjoittajan.

Sähköala, jota SESKO on palvellut jo 50 vuoden ajan, on maallemme merkittävä. SESKOn täyttäessä 50 vuotta sähkötekninen teollisuus työllistää noin 60 000 ihmistä. Alan tuotannon arvo on noin 15 miljardia euroa, ja se vastaa noin 30 % Suomen viennistä. Sähköala käyttää myös muita toimialoja enemmän voimavaroja tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Eri jäsenyhteisöjen kautta  SESKOn toimintaan  asiantuntijoina ja hallituksen jäseninä osallistuu tänä päivänäkin edustajia monista sellaisista yrityksistä, jotka olivat olleet mukana standardoinnissa   jo viime vuosisadan alusta. Asiantuntijat ovat yhä standardoinnin voima.

SESKO on se kanava, jonka kautta ”sähköteknisen Suomen ääni” kuuluu maailmanlaajuisessa standardoinnissa. Tämä antaa SESKOlle velvoitteen olla neutraali, tehokas ja osaava järjestö, joka myös haluaa täyttää sille asetetut odotukset.

SESKO 25 vuotta -kirja (pdf) (1,5 MB)  

SESKO 50 vuotta -kirja (pdf) (5 MB)

Milestones

Ansioituneet