SESKOn hallitus 2022

SESKOn hallituksen jäsenet edustavat SESKOn jäsenyhteisöjä ryhmittelyjaon mukaan siten, että suurimpia standardien käyttäjä- tai intressitahoja edustavasta ryhmästä (Ryhmä 1) hallituksessa on mukana neljä jäsentä, sähkötekniseen alaan liittyviä viranomais-, testaus- ja tarkastustahoja edustavasta ryhmästä (Ryhmä 2) neljä jäsentä ja sähköteknisten standardien muista käyttäjätahoista (Ryhmä 3) kaksi jäsentä.

Tekstissä alla on sulkeissa ilmoitettu jäsenen työnantaja, ellei se ole sama kuin hänen edustamansa jäsenyhteisö. Kunkin jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen nimi on varsinaisen jäsenen nimen alla kursivoituna.

Puheenjohtaja

Marko Utriainen, Teknologiateollisuus ry (ABB Oy)
Mika Uusitalo, Teknologiateollisuus ry

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Kari J. Lång, Teknologiateollisuus ry (Nokia Technologies Oy)
Patrick Frostell, Teknologiateollisuus ry

Tuukka Heikkilä, Energiateollisuus ry
Ina Lehto, Energiateollisuus ry

Esa Tiainen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Kai Puustinen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Hanna Mustonen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
Timo Kekkonen, Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry

Aleksanteri Ekrias, Suomen Valoteknillinen Seura ry (LiCon-AT Oy)
Tapio Kallasjoki, Suomen Valoteknillinen Seura ry (Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy)

Markus Ahvenus, SGS Fimko Oy
Joonas Leinonen, SGS Fimko Oy

Seppo Puhakka, NSS Sähkösuunnittelijat ry (Sitowise Oy)
Petri Korventausta, NSS Sähkösuunnittelijat ry (Granlund Tampere Oy)

Jouni Kekäläinen, Sähköinsinöörit – SIL ry (Schneider Electric Finland Oy )
Sami Kujala, Suomen Automaatioseura ry ja Kunnossapitoyhdistys Promaint ry (VEM Motors Finland Oy)

Petri Rainio, Sähkömestarien ja Sähköyliasentajien ry (Insto Sainio Oy)
Kimmo Muttonen, Suomen Automaatioseura ry ja Kunnossapitoyhdistys Promaint ry (Fingrid Oyj)