SESKOn hallitus 2023

SESKOn hallituksen jäsenet edustavat SESKOn jäsenyhteisöjä ryhmittelyjaon mukaan siten, että suurimpia standardien käyttäjä- tai intressitahoja edustavasta ryhmästä (Ryhmä 1) hallituksessa on mukana neljä jäsentä, sähkötekniseen alaan liittyviä viranomais-, testaus- ja tarkastustahoja edustavasta ryhmästä (Ryhmä 2) neljä jäsentä ja sähköteknisten standardien muista käyttäjätahoista (Ryhmä 3) kaksi jäsentä.

Tekstissä alla on sulkeissa ilmoitettu jäsenen työnantaja, ellei se ole sama kuin hänen edustamansa jäsenyhteisö. Kunkin jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen nimi on varsinaisen jäsenen nimen alla kursivoituna.

Puheenjohtaja

Marko Utriainen, Teknologiateollisuus ry (ABB Oy)
Mika Uusitalo, Teknologiateollisuus ry

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Markus Ahvenus, SGS Fimko Oy
Joonas Leinonen, SGS Fimko Oy

Aleksanteri Ekrias, Suomen Valoteknillinen Seura ry (A-Insinöörit Civil Oy)
Tapio Kallasjoki, Suomen Valoteknillinen Seura ry (Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy)

Tuukka Heikkilä, Energiateollisuus ry
Ina Lehto, Energiateollisuus ry

Janne Kinnunen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
Hanna Mustonen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes

Timo Lähteenmäki, Sähköinsinöörit – SIL ry (Tampereen AMK)
Marko Vuorio, Sähköinsinöörit – SIL ry (Suomen Automaatioseura ry)

Kimmo Muttonen, Kunnossapitoyhdistys Promaint ry (Fingrid Oyj)
Samuel Holopainen, Kunnossapitoyhdistys Promaint ry (Neste Oyj)

Seppo Puhakka, NSS Sähkösuunnittelijat ry (Sitowise Oy)
Jonne Mäkelä, NSS Sähkösuunnittelijat ry (Vahanen Talotekniikka Oy)

Hannu Sarén, Teknologiateollisuus ry (Danfoss Drives – Vacon Oy)
Patrick Frostell, Teknologiateollisuus ry

Esa Tiainen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Kai Puustinen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry