Uuden menettelytavan (NLF) direktiivit

EU on julkaissut huhtikuussa 2014 New Legislative Framework -direktiivejä mm. pienjännitedirektiivi 2014/35/EY, EMC-direktiivi 2014/30/EY ja ATEX-direktiivi 2014/34/EY. Oleellista on, että direktiivien rakennetta ja vaatimustasoa on yhdenmukaistettu, mutta tekniset vaatimukset eivät ole muuttuneet.

Yhtenäistettyjen (harmonisoitujen) standardien avulla täytetään direktiivien vaatimukset. Kun noudatetaan yhtenäistettyä standardia, täytetään NLF-direktiivien ja niiden perusteella tehdyn kansallisen lainsäädännön vaatimukset ja taataan  tuotteille vapaa liikkuvuus. 

Direktiivien alle listatut standardit luetellaan EU:n virallisessa lehdessä ja löytyvät alla olevasta linkistä.

Direktiivit ja standardit -luettelo

Sähköalan kannalta oleelliset eurooppalaiset asetukset ja direktiivit sekä niihin liittyvät standardit esitetään komission verkkosivulla Harmonised Standards

Sivulta löytyy tietoa myös CE-merkinnästä ja ilmoitetuista laitoksista. 

Opas uuden lähestymistavan direktiiveistä suomeksi

Euroopan Komission päivitetty ”Blue Guide”  on julkaistu suomeksi. Sininen opas toimii CE-merkintään liittyvien säädösten oppaana.  Päivitetty vuoden 2022 opas huomioi mm. uuden markkinavalvonta-asetuksen. Oppaassa ei käsitellä rakennustuoteasetusta, moottoriajoneuvoja, kemikaaleja, Reach-asetusta eikä tuoteturvallisuusdirektiiviä.

Sininen opas – EU:n tuotesääntöjen täytäntöönpano-opas 2022

Lue myös