Vaatimustenmukaisuuden arvioimisella tarkoitetaan mitä tahansa toimintaa, jolla selvitetään, vastaako tuote, palvelu, prosessi, elin, henkilö tai järjestelmä määritettyjä vaatimuksia. Määritetyt vaatimukset ovat teknisiä kuvauksia arvioitavan kohteen  vaadituista ominaisuuksista. Ne määritellään tyypillisesti standardeissa. 

Vaatimustenmukaisuuden arvioiminen on virallisesti ”tuotteeseen, prosessiin, järjestelmään, henkilöön ja elimeen liittyvien vaatimusten täyttymisen osoittamista”. Ilmaus ”vaatimustenmukaisuuden arvioiminen” ei kuitenkaan rajoita tai luokittele toimintaa millään tavalla – kuluttajan, joka tarkastaa kotona ostamansa tuotteen vastaavuutta siitä annettuun tekniseen kuvaukseen, voidaan sanoa suorittavan vaatimustenmukaisuuden arvioimista.

Voit lukea lisää vaatimustenmukaisuuden arvioimisesta IEC:n verkkosivuilta.

IEC:n vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmät

IEC:n neljä vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmää kattavat kukin tietyn sähkötekniikan osuuden. Niiden perimmäinen tavoite on helpottaa maailmanlaajuisen tuotteen hyväksymistä kaikilla markkinoilla. 

Jokainen järjestelmä perustuu IEC:n kansainvälisiin standardeihin ja muihin IEC:n Conformity Assessment Boardin hyväksymiin määrittelyihin.

Vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmät

IECEE

IEC:n sähkölaitteiden ja komponenttien vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmä.

IECEx

Sertifiointijärjestelmä alueille, joilla on tulipalon ja/tai räjähdysten riski syttyvien kaasujen, nesteiden tai pölyjen takia (Ex-tilat).

IECQ

Maailmanlaajuinen hyväksymis- ja sertfiointijärjestelmä, joka kattaa miljoonissa laitteissa ja järjestelmissä käytettyjen erilaisten elektronisten komponenttien toimituksen, kokoamisen, niihin liittyvät materiaalit ja prosessit.

IECRE

Uusiutuvan energian alan erityisiä vaatimuksia koskeva arviointijärjestelmä.