IECEx (IEC System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Explosive Atmospheres) hoitaa sertifiointia alueilla, joilla on tulipalon ja/tai räjähdysten riski syttyvien kaasujen, nesteiden tai pölyjen takia (Ex-tilat). IEC:n vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmään kuuluu kolme sertifiointijärjestelmää, jotka noudattavat elinkaariajattelunäkökulmaa ja takaavat turvallisuuden, joka saavutetaan noudattamalla standardeja. Näitä sertifiointijärjestelmiä ovat:

  • IECEx certified equipment scheme 
  • IECEx certified service facilities scheme
  • IECEx scheme for certification of personnel competence (CoPC).

IECEx certified equipment -järjestelmän kattaessa uusien räjähdysvaarallisten sähköisten ja sähköttömien laitteiden testaamisen ja sertifioimisen, IECEx certified service facilities -järjestelmä keskittyy laitteiden ja järjestelmien asennusten, kunnossapidon ja korjaamisen tarkastamiseen.

IECEx scheme for certification of personnel competence (COPC) -järjestelmä, nimensäkin mukaisesti, sertifioi henkilön pätevyyden soveltaa ammattitaitoisesti komitean IEC TC 31 Equipment for explosive atmospheres valmistelemia kansainvälisiä standardeja.

Sähköttömät laitteet

Alakomitean IEC SC 31M: Non-electrical equipment and protective systems for explosive atmospheres kehittämän viiden kansainvälisen ISO/IEC-standardin julkaisemisen jälkeen (2016) standardien ISO 80079-36 ja ISO 80079-37 mukaisuutta noudattavien sertifikaattien kysyntä on jatkanut kasvua. Tämä vastaa alan tarvetta varmistaa, että sähkömoottorin testaamisen lisäksi testataan myös ne mekaaniset laitteet, joihin moottori on liitetty. Sähköttömät laitteet voivat sisältää annostelupumppuja, kotelojäähdyttimiä, antureita, mekaanisia kytkimiä, pumppuja, vaihdelaatikoita, jarruja, hydraulisia ja pneumaattisia moottoreita sekä muita laitteiden yhdistelmiä, jotka ovat osana koneistoja, tuulettimia, moottoreita, kompressoreita, kokoonpanoja jne.

CoPC-koulutus

Vastatakseen räjähdysvaarallisten toimialojen tarpeisiin ja varmistaakseen, että kaikki turvallisuusnäkökohdat on huomioitu, IECEx perusti henkilöstön pätevyyttä koskevan IECEx CoPC -järjestelmän vuoden 2010 alussa. Järjestelmä tarjoaa räjähdysvaarallisten toimialojen yrityksille riippumattoman todisteen siitä, että henkilöllä on vaadittu ammattitaito soveltaa kansainvälisiä räjähdysvaarallisten tilojen standardeja käytäntöön ja työskennellä tai korjata laitteita vaarallisilla alueilla. CoPC-järjestelmä täydentää muita IECEx-järjestelmiä varmistaakseen, että laitteet ja ihmiset voivat toimia mahdollisimman turvallisesti räjähdysvaarallisissa olosuhteissa.

Avustaakseen CoPC-koulutukseen hakijoiden valmistautumista IECEx lanseerasi IECEx:n tunnustettujen koulutuksen tarjoajien (recognized training providers, RTP) ohjelman organisaatioille, joilla on tiettyjä IEC:n kansainvälisiä standardeja ja IECEx-järjestelmää tukevia ohjelmia. Nämä tunnustetut koulutuksen tarjoajat, RTP:t, tarjoavat ehdokkaille tietoa ja ymmärrystä räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien sähköisten laitteiden terminologiasta ja suojauskonsepteista, jotka pohjautuvat IEC 60079 -standardisarjaan. Ne kattavat teoreettiset ja käytännölliset arvioinnit sekä auttavat ehdokkaita valitsemaan asiaankuuluvan pätevyystason ja valmistautumaan siihen.

YK:n hyväksyntä

Yhdistyneet kansakunnat ovat hyväksyneet UNECEn kautta IECEx:n räjähdysvaarallisten tilojen vaatimustenmukaisuuden sertifiointijärjestelmäksi. Sen jälkeen kun UNECEn Common Regulatory Framework for Equipment Used in Environments with an Explosive Atmosphere (yhteinen sääntelykehys räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäville laitteille) julkaistiin vuonna 2011, useat viranomaiset ovat linjanneet yhteisiä sääntelytavoitteita, jotka on listattu julkaisussa.  Esimerkiksi Yhdysvaltain rannikkovartiosto käyttää IECEx:ää ulkomaisten lippujen alla purjehtivien laivojen laitteissa omalla hallintoalueellaan.

IECEx operoi ainutta maailmanlaajuista räjähdysvaarallisen toimialan online-sertifikaattijärjestelmää, jonka kautta pystyy varmistamaan välittömästi, pitääkö väite vaatimustenmukaisuudesta paikkansa yli 80 sertifiointielimen myöntämien sertifikaattien osalta.

www.iecex.com

Takaisin listaukseen