Standardien tekijänoikeudet

SFS-standardien, muiden vastaavien SFS- julkaisujen ja SFS-käsikirjojen tekijänoikeus on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:llä tai SFS:llä ja jollakin toisella organisaatiolla yhdessä. Tällaisia organisaatioita ovat esimerkiksi CEN (European Committee for Standardization) ja ISO (International Organization for Standardization).

ISO-standardien tekijänoikeus on ISO:lla ja IEC-standardien IEC:llä. Eri maiden kansallisten standardien tekijänoikeus on ao. maan standardisoinnista vastaavalla organisaatiolla. SFS:n tehtävänä on valvoa kansainvälisten standardisoimisjärjestöjen (ISO ja CEN) sekä niiden jäsenten standardien tekijänoikeutta Suomessa.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:llä on SFS-standardien tekijänoikeus ja se valvoo kansainvälisten järjestöjen ja niiden jäsenten standardien tekijänoikeutta Suomessa.

Standardien kopioinnista ja lainaamisesta eri tarkoituksiin ja eri välineissä annetaan yksityiskohtaisia ohjeita SFS:n sivustolla:  http://www.sfs.fi/julkaisut_ja_palvelut/tekijanoikeus.