(In English SME and standards)

Myös pk-yrityksille on tärkeää seurata ajankohtaisia uutisia standardoinnista, kuten uusia ja uudistettuja standardeja, uusia projekteja sekä sekä päivityksiä. Standardointiin osallistuminen mahdollistaa verkostoitumisen ja uuden informaation keruun. Osallistumisen avulla saat tietoa standardien merkityksestä asiakkaillesi, voit kasvattaa kilpailuetuasi ja mahdollistaa asiakkaittesi tarpeita vastaavien tuotteiden kehittämisen.

Pk-yritysten kokemuksia standardointiin osallistumisesta voit lukea täältä.

Pk-yritykset mukaan standardointiin

Kun haluaa tietää enemmän tietyn standardin sisällöstä ja taustoista, kannattaa tulla mukaan SESKOn toimintaan. Silloin käytössä ovat standardit ja niiden valmisteluaineistot, alkuperäinen ehdotus sekä siihen eri vaiheissa annettujen kommenttien ja perusteella tehdyt muutokset. Kun tuntee standardit, niiden kehityskaaren ja taustat, osaa niitä oikein käyttää ja voi välttää kalliit virheet.

Standardointi on kaikille avointa. Aktiivisuutensa tason voi itse valita. Mitä aikaisemmassa vaiheessa on mukana, sitä paremmat ovat vaikutusmahdollisuudet. Voi antaa ehdotuksiin kommentteja muiden suomalaisten asiantuntijoiden kanssa sekä toimia standardia valmistelevassa työryhmässä. SESKOn komiteoiden ja seurantaryhmien jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan vastaavien IEC– ja CENELEC-ryhmien kokouksiin. Kansainvälisissä standardointiryhmissä voi hyödyntää maailman parhaiden asiantuntijoiden tietämystä ja niiden kokouksiin osallistuva voi saada tukea matkakuluihinsa.

Komitean, seurantaryhmän tai työryhmän jäsenen saa tietoonsa uusien standardien valmisteluaikataulut ja näkee jo useita vuosia ennen standardin ilmestymistä tuotettaan koskevat vaatimukset. Lopulliset standardien tekstit ovat siten ulottuvilla kuukausia ennen niiden tuloa julkisiksi. Standardeilla voidaan tarttua myös uuden tekniikan vaatimiin asioihin. Standardit ovat joustava tapa varmistaa uusien innovaatioiden turvallisuus ja yhteensopivuus.

Standardoinnin mukanaan tuomia hyötyjä pk-yrityksille ovat myös:

  • kannattavuuden ja kestävän kehityksen edistäminen
  • tuottavuuden kasvattaminen
  • kustannusten madaltaminen
  • laillisten velvoitteiden täyttäminen tehokkaasti
  • uusien vientialueiden sekä asiakkaiden saavuttaminen
  • tuoteturvallisuuden ja tuotteiden yhteensopivuuden lisääminen

Lisää tietoja standardeista ja standardoinnista sivustoltamme:

Pk-yrityksille suunnattuja sivustoja muualla:

CEN/CENELEC Guide 17

Eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN ja CENELEC ovat laatineet oppaan 17 Pk-yritysten huomioiminen standardien laadinnassa. Tämän oppaan tarkoituksena on tuoda standardien laatijoiden tietoon pk-yrityksille tärkeitä näkökulmia sekä rohkaista pk-yrityksiä osallistumaan standardisointiin. Opasta on saatavilla kaikilla eurooppalaisilla kielillä, myös suomeksi.

CEN – CENELEC Guide 17

Pk-yrityksiä on Euroopan laajuisesti 20 miljoonaa ja ne työllistävät yli 80 miljoonaa ihmistä. Siitä huolimatta pk-yritysten osallistuminen standardointiin on vähäistä. Myös suomalaisista yrityksistä valtaosa on pk-yrityksiä. Lähde mukaan vaikuttamaan standardien sisältöön.

Kokemuksia osallistumisesta

Lue tästä esimerkkejä pk-yritysten standardointiin osallistumisesta.

Helena Orasvuo perusti Sähköinsinööritoimisto SHS:n vuonna 1988, työskenneltyään insinööriksi valmistumisensa jälkeen ensin muutaman vuoden sähkötarvikkeiden myynnissä ja vuoden verran opettajana.

Yritys toimii Lappeenrannassa, merkittävimpinä asiakkainaan kaupungit, kunnat ja yhteisöt. Toimenkuvaan kuuluvat sähkösuunnittelu, konsultointi ja alan koulutus, erityisesti sähkötyöturvallisuus.

Standardointi on aina ollut tärkeä osa Orasvuon työtä. Jäsenenä Seskon standardointikomiteassa SK 64 Pienjännitesähköasennukset hän on ollut vuodesta 1998. Sähköturvallisuuslakia kehittävän Sähköturvallisuuden Neuvottelukunnan työssä hän on ollut mukana jo 10 vuoden ajan.

Orasvuo onkin kollegoiden parissa kuuluisa SFS 6000 -sarjan tietämyksestään ja hän pitää säännöllisesti sähkötyöturvallisuuskursseja ympäri maata.

– Standardoinnin ja määräysten seuraaminen on minulle liiketoiminnan kannalta välttämätöntä. Kun standardointi lisäksi on muutenkin äärimmäisen mielenkiintoista, olen ollut siinä innolla mukana alusta asti. Standardit ovat mielestäni merkittävimpiä insinöörin työkaluja.

Luennoidessaan Orasvuo muistaa aina myös kannustaa naisia mukaan sähköalalle.
– Ihmettelen alan miesvaltaisuutta, sillä sähköala sopii niin hyvin naisille. Tämä on high tech -alaa jossa sukupuolella ei ole merkitystä.

Orasvuon saattaa vapaa-aikanaan tavata golfkentältä – silloin kun omakotitalon hoidolta ja mieluisilta isoäidin tehtäviltä aikaa jää.

Jorma Rutasen työura diagnostiikan ja terveydenhuollon laitteiden parissa eteni suunnittelutehtävistä esimiestehtäviin ja päällikkötasolle, kunnes lähes 30 vuoden teollisuudessa työskentelyn jälkeen oli aika perustaa oma yritys.

Rutanen opiskeli yritystoimintaa ja markkinointia, ja perusti JR‑lean yrityksensä vuonna 2012. JR-lean kehittää tuottavuuden ja laadun parantamisen menetelmiä kaiken kokoisille organisaatioille, tarjoaa erilaisten viranomaisvaatimusten hallintapalveluita sekä järjestää näihin liittyvää koulutusta.

Rutanen on ollut mukana kansainvälisessä standardoinnissa ja SESKOn toiminnassa jo vuodesta 1987, ja jatkaa tätä aktiivisesti myös yksityisyrittäjänä. Ansioistaan työryhmän IEC TC 66/WG 1 vetäjänä hänelle on myönnetty IEC 1906 Award -palkinto vuonna 2006. SESKOn EY-mitalin Jorma Rutanen vastaanotti vuonna 2012.

Tunnustuksena kyvyistään hänet onkin valittu IEC:n teknisen komitean TC 66 – Safety of measuring, control and laboratory equipment puheenjohtajaksi vuoden 2015 helmikuusta alkaen. Komitea laatii IEC 61010- sarjan turvallisuusstandardeja mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteille.

Puheenjohtajan tehtävään Rutanen ansioitui aktiivisella osallistumisellaan työryhmätasolla, panostaen myös hallinnollisiin kysymyksiin tekniikan lisäksi.

Rutanen kertoo: ”Monipuolinen kokemus yritystoiminnan eri aloilta rohkaisi aikanaan yrittäjäksi ryhtymiseen, enkä myöskään epäröinyt IEC:n teknisen komitean puheenjohtajuutta kun mahdollisuus tähän tuli. Voin hyödyntää IEC:n ja SESKOn toiminnassa mukana oloa työssäni, jossa autan yrityksiä saamaan ajankohtaista ja jalostettua tietoa standardeista ja vaatimuksista. Tällainen tiedon välittäjän rooli sekä vaatimusten tulkitseminen ja analysointi sopii luonteelleni ja viihdyn tässä ympäristössä.”

Pienyrittäjän mahdollisuuksista kansainväliseen standardointiin Rutanen toteaa sen olevan yksi budjetoitava menoerä muiden ohessa, ja hän on hyödyntänyt SESKOn avustusta matkakustannuksiin.

Harrastuksista kysyttäessä Rutanen naurahtaa ja mainitsee kitaransoiton, josta on saatu toistaiseksi nauttia lähinnä perhepiirissä.

Viheriäkoski on SESKOn standardointikomitean ”SK 101 Staattinen sähkö” ja kansainvälisen työryhmän ”IEC TC 101 Electrostatics/WG5” jäsen, jonka yritys auditoi, kouluttaa, suorittaa ESD-mittauksia, tuotteiden kestoisuustestejä ja räätälöi yrityksille ESD-hallintaohjelmia.

– Koen hyötyväni komiteajäsenyydestä monella eri tavalla. Vaikka pienyrittäjän aika on kallista, katson standardointiin käyttämäni ajan kannattavan.  Standardointityöhön osallistumalla voidaan vakiinnuttaa liiketoimintaa tukevia käytäntöjä tai jopa suoraan edistää liiketoimintaa. 

– Kansainvälisiin kokouksiin osallistumalla saa ensikäden tietoa ja kuulee perustelut valittuihin ratkaisuihin. Tämä edistää tehokkaasti omaa henkilökohtaista asiantuntemusta ja osaamista ja saatu hyöty kompensoi standardointiin käyttämääni aikaa.
– Sosiaaliset kontaktit ja verkostoituminen ovat ensiarvoisen tärkeätä riippumatonta palvelua tuottavalle yritykselle. Standardien ymmärtäminen ja tulkitseminen on huomattavasti helpompaa, kun on itse kehitystyössä mukana. 

Plussana vielä se, että kokousmatkaa mukavassa samanhenkisessä seurassa voisi verrata myös aktiivilomaan. Sillä on ehdottomasti myös virkistävä vaikutus. Tapanahan on, että näillä matkoilla tutustutaan myös paikalliseen kulttuuriin ja nähtävyyksiin kokousisäntien johdolla, kertoo Viheriäkoski.