IECEE (IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components) on IEC:n sähkölaitteiden ja komponenttien vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmä, joka perustuu kansainvälisiin IEC-standardeihin.

Sen jäsenet noudattavat kolmansien osapuolien testiraporttien ja sertifikaattien vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta (vastavuoroinen hyväksyntä). Edellä mainitut testiraportit ja sertifikaatit kattavat mm. sähköisten ja elektronisten komponenttien sekä kodeissa, toimistoissa, verstaissa, terveydenhuollossa ja tehtaissa käytettävien laitteiden ja tuotteiden turvallisuus-, laatu- ja energiatehokkuusvaatimukset.

IECEE:n avulla valmistajat voivat osoittaa tuotteidensa olevan turvallisia, luotettavia ja toimivia saadakseen sertifikaatin tai hyväksynnän kansallisilla tasoilla ympäri maailmaa.

Riskien rajaaminen toiminnallisen turvallisuuden avulla

Toiminnallinen turvallisuus on elintärkeä osa monimutkaista teknologiaa, jota käytetään turvallisuuteen liittyvissä järjestelmissä. Toiminnallinen turvallisuus koskee kaikkia toimialoja. Se varmistaa, että kyseiset järjestelmät vähentävät riskejä vaadittavalle tasolle niin, että laitteet ovat turvallisia, ja täten vältytään vahingoittamasta ihmisiä, omaisuutta tai ympäristöä. Toiminnallisen turvallisuuden työryhmä on antanut suosituksia sertifiointia hallinnoivalle komitealle, Certification Management Committeelle (CMC), uuden teollisuusautomaation toiminnallista turvallisuutta koskevan sertifiointiohjelman hyväksymiseksi.

Älykkään maailmamme pitäminen turvallisena

Toiminnallinen turvallisuus on elintärkeä osa monimutkaista teknologiaa, jota käytetään turvallisuuteen liittyvissä järjestelmissä. Toiminnallinen turvallisuus koskee kaikkia toimialoja. Se varmistaa, että kyseiset järjestelmät vähentävät riskejä vaadittavalle tasolle niin, että laitteet ovat turvallisia, ja täten vältytään vahingoittamasta ihmisiä, omaisuutta tai ympäristöä. Toiminnallisen turvallisuuden työryhmä on antanut suosituksia sertifiointia hallinnoivalle komitealle, Certification Management Committeelle (CMC), uuden teollisuusautomaation toiminnallista turvallisuutta koskevan sertifiointiohjelman hyväksymiseksi.

www.iecee.org

Takaisin listaukseen