Rekisterinpitäjä on SESKO ry, Takomotie 8, 00380 HELSINKI

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito kansallisiin ja kansainvälisiin standardointiryhmiin kuuluviin henkilöihin, standardointiin liittyvä tiedonvaihto sekä osallistumis- ja yhteystietojen ylläpito laskutusta varten.

Rekisterin tiedot perustuvat henkilön omaan ilmoitukseen ja allekirjoitettuun liittymissopimukseen. Rekisteriä käyttää SESKOn toimiston henkilöstö standardointiin liittyvien työtehtäviensä hoitamiseen.

Rekisteriin kirjataan henkilön yhteystiedot sekä mahdollinen osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin standardointikomiteoihin ja niiden työryhmiin.

Henkilöstä kirjataan soveltuvin osin seuraavat tiedot:

  • etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • taho, jota henkilö edustaa
  • työnantajayritys ja sen yhteystiedot
  • laskutustiedot
  • jäsenyydet standardointikomiteoissa ja -työryhmissä

Rekisteristä annetaan yhteystietoja ainoastaan tietojen käsittelyn tarkoituksen mukaisiin SESKOn toimintaan liittyviin ja standardointiin liittyvään tiedotusta tukeviin toimintoihin. SESKOn standardointiryhmilleen lähettämissä sähköposteissa vastaanottajien sähköpostiosoitteet ovat kaikkien vastaanottajien nähtävillä.

Asiantuntijatoiminnan kannalta oleellisten käyttäjäoikeuksien myöntämiseksi henkilön tarpeelliset yhteystiedot kirjataan IEC:n Expert Management System (EMS) –järjestelmään. Siellä oleviin yhteystietoihin pääsee käyttäjätunnuksilla SESKOn henkilöstö ja rekisteröity itse.

Henkilön tietoja voidaan käyttää standardointiin liittyvään markkinointiviestintään henkilön ilmoittaman suostumuksen perusteella. Suostumuksen voi peruuttaa ilmoittamalla SESKOon.

Tiedot on tallennettu Lime Technologies Finland Oy:n hallinnoimaan verkkopalveluun, johon on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä (SESKOn toimiston henkilöstö). Rekisterin käyttöön vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Rekisteriä ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle.

Asiantuntijan pyynnöstä hänelle lähetetään viipymättä oma henkilörekisteriote rekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Asiantuntijan edustaman yrityksen pyynnöstä sille voidaan antaa omien edustajiensa osallistumistietoja.

Asiantuntijuudet (jäsenyydet standardointikomiteoissa) päivitetään vuosittain osallistumismaksujen kirjaamisen yhteydessä. Muuttuneet jäsenyydet päivitetään rekisteriin. SESKOn toimiston edustaja korjaa tiedot rekisterissä välittömästi asiantuntijan pyynnöstä. IEC:n EMS –järjestelmästä asiantuntija voi itse muuttaa tietojaan.

Henkilön tiedot poistetaan SESKOn rekisteristä ja IEC EMS -järjestelmästä jäsenyyden loputtua sen jälkeen, kun sopimukseen perustuvalle tietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta (esim. laskutus ja kirjanpito) eikä tietojen säilyttämiselle ole muuta esim. oikeudellista perustetta. Suostumuksen perusteella kerätyt tiedot poistetaan henkilön pyynnöstä.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Pia Rouste
Puhelin: 0505323987
Sähköposti: pia.rouste(at)sesko.fi