IEC-asiakirjat

IEC-asiakirjojen tunnukset muodostuvat kolmesta osasta seuraavasti:

komitean tunnus / juokseva numero / asiakirjan tyyppiä kuvaava tunnus

Esimerkiksi: 23B/742/FDIS.

CENELEC-ehdotukset ja muut asiakirjat

CENELECin standardiehdotusten tunnukset

Julkisille lausunto- ja äänestyskierroksille toimitettaville ehdotuksille annetaan jo tulevan EN-standardin tunnus täydennettynä kirjaimilla “pr”, esimerkiksi prEN 60335-2-6.

Vastaavasti EN-standardiin valmisteilla olevan muutosehdotuksen tunnus on EN 60335-2-6/prA1. Kysymyksessä on IEC-pohjainen muutosehdotus.

IEC-pohjaisen EN-standardin valmistelun yhteydessä CENELEC saattaa valmistella myös puhtaasti eurooppalaisen muutososan tulevaan EN-standardiin. Ehdotuksia voi olla useampi ja lausunto- ja äänestyskierroksilla ne nimetään seuraavaa periaatetta käyttäen: EN 60335-2-6/prAA, EN 60335-2-6/prAB, EN 60335-2-6/prAC jne. Kun tällainen useasta erillisestä ehdotuksesta koostuva puhtaasti eurooppalainen muutososa julkaistaan, niin ne yhdistetään yhdeksi muutososaksi EN 60335-2-6/A11.

MUISTISÄÄNTÖ: Puhtaasti eurooppalaiset muutososat ovat numeroitu A11, A12, A13 jne. erotuksena IEC-standardin muutososiin pohjautuvista eurooppalaisista muutososista A1 ja A2.   

CENELECin komiteoiden ja projektiryhmien asiakirjojen tunnukset

CENELECin komiteoiden ja projektiryhmien sisäisten asiakirjojen tunnukset noudattelevat seuraavaa periaatetta:

komitean tunnus / laatija + juokseva numero / asiakirjan tyyppiä kuvaava tunnus / kommentin esittäjä

Esimerkiksi: TC218/Sec0124/CD/ES
(Selitys: Espanjan kommentti komitean TC 218 sihteeristön ehdotukseen)

CENELECin puolella standardiehdotukset tulevat aina virallisille lausunto- ja äänestyskierroksille tunnuksilla prEN xxxxx.