Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2020

Digitalisointi eteni koronan vaikutuksesta kiihdytetysti

Teknisten työryhmien työskentely siirtyi Koronaviruspandemian seurauksena digitaaliseen tilaan ja standardointityö pystyi näin jatkumaan. Pandemian seurauksena lukuisia IEC:n, CENELECin ja SESKOn komiteoiden ja työryhmien lähikokouksia jouduttiin vuoden aikana peruuttamaan, lykkäämään tai järjestämään etänä. Asiantuntijoiden osallistuminen IEC-kokouksiin kasvoi silti etäkokousten myötä merkittävästi eli 33 %:lla edellisen neljän vuoden (2016-2019) jakson vastaavaan osallistumisen keskiarvoon verrattuna. Takomotien uusissa toimitiloissa panostettiin digitalisiin työskentelyolosuhteisiin ja moderneihin neuvotteluhuonejärjestelyihin, jotka mahdollistivat laaja-alaisen etätyöskentelyn sekä laadukkaiden hybridikokousten järjestämisen. Rakenteellisia ICT-vahvistuksia saavutettiin, kun tietoa ja sovelluksia SESKOn omilta servereiltä siirrettiin pilvipalveluihin ja digityökaluja kehitettiin vastaamaan paremmin yhteistoiminnallista työskentelyä myös etänä. SESKO otti käyttöön myös Lime-asiakastietojärjestelmän, jolla pystytään vastaamaan paremmin kasvaviin tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksiin.

Henkilökunnan osaamista laajennettiin ja talous pysyi vakaana

SESKOon palkattiin vuoden aikana kolme uutta henkilöä. Rekrytoinneilla vastattiin SESKOn osaamispääoman kasvattamiseen ICT-, viestintä- sekä laatutoiminnoissa. Uusien järjestelmien käyttöönotto edellytti koko henkilöstön digivalmiuksien parantamista. Sähköteknisten standardien on-line-myynti kasvoi, mihin vaikutti jo vuonna 2015 aloitettu SESKOn alueen standardien myynnin uudelleenorganisointi sekä uusi standardien käyttäjäkunta. Tämä kasvatti SESKOn rahoitustuottoja. Koronaviruspandemia vähensi fyysisten kokousten kuluja, mutta toisaalta etätyövalmiuksien kehitys vastaavasti kasvatti menoja.

Uusi johto ja yhteistyö viitoittaa tulevaisuutta

SESKOn hallituksen uutena puheenjohtajana aloitti Teknologiteollisuuden mandaatilla Marko Utriainen (ABB Oy). SESKOn hallitus valmisteli puheenjohtajan johdolla ja työvaliokunnan avustuksella uuden toimitusjohtajan valinnan. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin Anna Tanskanen. Sinikka Hieta-Wilkmanin 15- vuotinen ansiokas ura SESKOn palveluksessa toimitusjohtajana päättyi vuoden lopussa. Suomen kansallisen standardointikentän sekä SESKOn ja SFS:n yhteisen tulevaisuuden kannalta solmittiin merkittävä SFS:n ja SESKOn välinen yhteistyösopimus, joka selkeytti ja kirkasti SFS:n ja SESKOn rooleja kansallisina standardointitoimijoina sekä suhteessa kansainvälisiin ja eurooppalaisiin toimijoihin. Uusi sopimus avaa SFS:lle ja SESKOlle entistä parempia yhteistyömahdollisuuksia suomalaisen elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan parhaaksi. Vakaalla taloudella, uuden johdon avulla, osaavalla henkilöstöllä ja jäsenistön tuella sekä yhteistyökumppaneiden kanssa hyvässä hengessä 55-vuotias SESKO haluaa olla visionsa 2025 mukaisesti sähköteknisen standardoinnin huippuosaajien yhteisö, joka rakentaa sähköistä tulevaisuuttamme.

Anna Tanskanen

Lataa tästä vuoden 2020 toimintakertomus

Toimintakertomus 2020 (pdf)