Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2021

Murrosaika luo uusia mahdollisuuksia myös standardointiin

Vuotta 2021 on edelleen leimannut maailmanlaajuinen koronapandemia ja sen mukanaan tuomat digitaaliset lainalaisuudet. Puhumme standardoinnissakin uudesta normaalista ja olemme muun muassa tehneet kyselyitä asiantuntijoillemme, jäsenillemme ja uusille yhteistyötahoillemme, jotta tietäisimme mitä uusia odotuksia ja tarpeita standardointiin liittyy. Murroksessa olemme nähneet myös useita uusia, positiivisia hybridityöskentelyn alkuja. Keväällä 2021 toteutimme tanskalaisten johdolla ensimmäisen yhteispohjoismaisen hybridipohjaisen Young Professionals-tapaamisen, joka sai runsaasti positiivista palautetta. SESKOn hallinnossa otimme käyttöön sähköiset allekirjoitukset yhdistyksen asiakirjoissa. IEC:n 85. Yleiskokous Dubaissa oli ensimmäinen IEC:n hybridikokous koskaan. Yleiskokouksen teemaksi oli osuvasti valittu neljäs teollinen vallankumous Industry 4.0.

Fokuksessa asiakaskohtaamiset, kansallinen standardoinnin yhteistyö ja laadukkaat standardoinnin ydinprosessit

SESKOn toiminnan painopistealueita olivat päättyneen vuoden 2021 aikana kansallisen standardoinnin horisontaaliyhteistyön vahvistaminen standardoinnin vastuuorganisaatioiden kesken (SESKO, SFS, Traficom), SESKOn johtamisjärjestelmän kehittäminen ja laatukatselmoinnit sekä asiakaskeskeisyyden yhä kiinteämpi integrointi osaksi toiminnan kehittämistä. Toteutimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn 450:lle asiantuntijallemme. SESKOn henkilökunnan asiantuntevuus, palvelualttius ja tavoitettavuus arvosteltiin asteikolla 1-5 ja sai kokonaiskeskiarvon 4,3, joka oli erittäin mieluisa palaute seskolaisille, jotka ovat sitoutuneet palvelemaan sähköteknistä standardointikenttää. SESKOn asiakaskokemusta kuvaava suositteluindeksi NPS oli vuoden lopussa 66,1. Standardointityössä komiteakokousten määrä lisääntyi hieman edellisestä vuodesta ja sama trendi näkyi standardointiin osallistuvien asiantuntijoiden määrän pienenä kasvuna niin SESKOn kuin IEC:n ja CENELECin työryhmissä. Englanninkielisten SFS-EN- ja SFS-EN-IEC-julkaisujen määrä lisääntyi merkittävästi.

Uudella 2030 strategialla ja parhaalla asiantuntemuksella kohti kilpailukykyisempää Suomea

SESKOn uusi visio ”Olemme asiantuntevin kumppani sähköalan standardoinnissa” perustuu luottamukselliseen, tulokselliseen ja parhaaseen asiantuntemukseen tähtäävään yhteistyöhön, jossa määränpään saavuttamiseksi vaadittu vahvuus, ”olemme”, muodostuu SESKOn toimistosta ja koko SESKOn asiantuntijoiden verkostosta. Edistämme kansallisesti standardoinnin ja SESKOn tunnettuutta tekemällä standardointityötä yhä näkyvämmäksi ja kasvattamalla standardointityön houkuttelevuutta. Näe Tulevaisuuteen-sivustomme onkin uusi kanava, jolla tavoittelemme uusia sidosryhmiä. Yhdessä verkostomme ja kumppaneidemme kanssa luomme kestävästi, yhteiskunnan kilpailukykyä edistävät sähkö- ja elektroniikka-alan standardit, jotka varmistavat turvallisuuden, järjestelmien yhteensopivuuden ja tuotteiden globaaliin liikkuvuuden.

Uudella strategiallaan SESKO haluaa myös myötävaikuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tukea kansallisia linjauksia, joiden tavoitteena on hiilineutraali Suomi 2035. Tuoreena toimenpiteenä SESKOn hallitus päätti käynnistää Puhdas Energia-kampanjan vuosiksi 2022-2023.

Toivon lopuksi, että kiinnostut lukemastasi ja toivotan kaikki uudet ja vanhat asiantuntijat lämpimästi tervetulleeksi mukaan sähköalan standardointityöhön. / Tack för din insats i det elektrotekniska standardiseringsarbetet och välkommen med på ett nytt år !

Anna Tanskanen

Lataa tästä vuoden 2021 toimintakertomus

Toimintakertomus 2021 (pdf)