RFID

Artikkeli: IEC etech 01/2020 /Antoinette Price
Suomennus Ari Honkala, SESKO ry

Sairaalat etsivät nopeasti leikkaukseen tarvittavat välineet varmistaakseen, että ne ovat puhtaita, turvallisia ja käyttövalmiita. Urheilussa älykkäät pallot voivat kerätä tietoa, joka auttaa pelaajia oppimaan ja parantamaan peliään. Öljy- ja kaasualan, kemian, kaivos-, rakennus- ja energiayritykset voivat parantaa henkilöstön turvallisuutta, seurata omaisuutta ja ylläpitää laitteita vaikeissa olosuhteissa. Lentoyhtiöt käyttävät 99,9 % lukutarkkuudella toimivia RFID-tunnisteita matkatavaroiden seurantaan. 

Kukoistavat markkinat

Statistan mukaan maailmanlaajuisten RFID-markkinoiden odotetaan olevan noin 24,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2020, ja vähittäiskaupan sovellukset muodostavat tästä suurimman osan. Muita tekniikkaa käyttäviä avainalueita ovat finanssi-, terveydenhuolto- ja teollisuuden toimijat.

Kuinka viivakoodit ja RFID eroavat toisistaan?

Viivakoodit ja RFID lukevat ja keräävät tietoja ja seuraavat omaisuutta ja varaston tilaa, mutta eroja on kuitenkin – tärkein on se, että optiset skannerit toimivat vain esteettömällä näköetäisyydellä. Hyvä esimerkki on kaupan kassa, jossa tuotteet skannataan yksi kerrallaan. RFID-tunnisteiden ollessa tietyn etäisyyden päässä lukijasta, ne aktivoidaan radiosignaaleilla, mikä tarkoittaa, että mahdollisesti satoja tunnisteita voidaan lukea sekunnissa. Tämä on erityisen hyödyllistä tuotantolinjoilla ja varastonhallinnassa, jossa useita tavaroita voidaan seurata nopeasti ja tunnistaa yksilöllisesti.

IEC komitean puheenjohtaja kertoo näistä tekniikoista

Henri Barthel on IEC:n ja ISO:n yhteisen teknisen komitean (ISO/IEC JTC 1/SC 31) puheenjohtaja. Tämä komitea kehittää automaattisen tunnistamisen ja tietojen sieppauksen (AIDC) tekniikoita koskevia kansainvälisiä standardeja. Vuonna 2005 alun perin kehitettyä järjestelmää käytetään edelleen palveluiden ja tuotteiden parantamiseen eri toimialoilla. Barthel on myös viivakoodi-, RFID- ja muita toimitusketjun standardeja kehittävän GS1-järjestön johtaja.

IEC etech haastatteli Barthelia 01/2020 julkaisuunsa.

Mitä ISO / IEC 18000 -sarjan standardit tekevät?

Barthel selvittää, että sarja kattaa radiorajapinnan viestinnän parametrit ja on suunniteltu tekemään lukijan ja tunnisteen välinen vuoropuhelu mahdollisimman tehokkaaksi.

Standardisarja osoittaa rajapinnat eri radiotaajuuksilla. Ne eivät määrittele, kuinka lukija tai tunniste rakennetaan. Niissä asetetaan vaatimukset laitteille, jotka ovat standardien mukaisia, ja kielelle jota on käytettävä lukijan ja tunnisteen välisen vuoropuhelun järjestämisessä.
Esimerkkinä tästä on komennot, jotka lukija lähettää tunnisteisiin saadakseen ne käyttäytymään tietyllä tavalla, esimerkiksi sallimaan useiden tunnisteiden lukemisen samanaikaisesti.

Esimerkkeinä teollisuudesta, jotka käyttävät näitä SC 31:n standardeja, Barthel otti esille autonrenkaat ja lentoyhtiöt. 

Renkaat

Rengasteollisuus käyttää tekniikkaa yksinkertaisimmassa muodossaan, eli RFID-tagi sisältää vain sen tuotteen tunnisteen, johon se on kiinnitetty, seuratakseen sitä tuotannon aikana. Mutta sähköisen merkinnän käytöllä on myös muita etuja. OEM-valmistajat käyttävät sitä renkaan seuraamiseen koko elinkaarensa ajan, käyttämällä yksilöivää tunnistetta rengasta kohti. Sitä voidaan käyttää myös lisätietojen, kuten renkaan koon, tyypin ja laadun merkintään. Yleensä näitä tietoja on kaiverrettu suoraan renkaaseen. Rengas voi kuitenkin likaantua eikä sitä sitten voida lukea, mutta RFID-tunniste voidaan upottaa renkaan sisään.

RFID-tunnisteita käyttämällä viranomaiset, tulli ja muut käyttäjät, kuten kaluston haltijat, pääsevät muihin tietoihin. Näitä voivat olla mm. onko renkaalla hyväksyntä kyseisessä maassa, renkaan käyttötarkoitus ja millä markkinoilla se on saatavana. Jos renkaaseen on upotettu erittäin korkeataajuuksinen (UHF) -tunniste, nämä tiedot voidaan lukea jopa 10 metrin etäisyydeltä.

Vaikka ISO on kehittänyt sarjan sovellusstandardeja renkaiden RFID-merkinnöille, nämä sovellusstandardit perustuvat SC 31:n tekemiin teknisiin standardeihin, lähinnä standardiin ISO/IEC 18000-63.

Lentoyhtiöt

Toinen esimerkki on lentoyhtiöt. Lentomatkustajat odottavat matkalaukkujensa saapuvan heidän mukanaan, mutta kun niin ei tapahdu, he haluavat pystyä paikantamaan ne mahdollisimman nopeasti.

Kadonneiden matkalaukkujen käsittelyssä viivakoodi toimii, mutta se voi vaurioitua. Jos näin tapahtuu, laukut voivat kadota lajittelukeskuksessa. Samoin jos matkalaukkuja on paljon eikä viivakoodia ei ole sijoitettu siten, että skannerilla on selkeä näköyhteys, sitä ei lueta, ja sen katsotaan kadonneen. Mutta kun käytössä on RFID-tunniste, sen lukutarkkuus on 99,9 %, mikä on paljon viivakoodia korkeampi.
Kansainvälinen lentoliikennejärjestö IATA ilmoitti viime vuonna aikovansa ottaa RFID:n käyttöön matkalaukkujen seurannassa maailmanlaajuisesti. Tämä tarkoittaa siirtymistä matkatavaratarroihin, joissa on RFID-tagit viivakoodien lisäksi. IATA ei ole vielä päättänyt, mitä koodausrakennetta käytetään tunnisteiden tietosisällölle, mutta voidaan sanoa varmasti, että perusteknologia käyttää ISO/IEC 18000-63 -standardia.

Mitä on valmisteilla?

Sähköinen merkitseminen on todennäköisesti yksi tärkeimmistä SC 31:n sovellusalueista. Konsepti on yksinkertainen: sinulla on viivakoodi, joka sisältää tuotteen tunnistetietoja. Kun skannaat viivakoodin, voit käyttää tietokantaa, josta on lisätietoja, kuten hinta ja artikkelin kuvaus.

Viime aikoina teollisuus on pyrkinyt eroon tuotteiden paperikäsikirjoista. Barthel kertoo uudesta ideasta, joka perustuu ajatukseen korvata paperi. Tässä sähköinen tunniste skannataan ja se johtaa tietoresurssiin, joka tarjoaisi tietoja, joita eri sovellukset vaativat eri markkinoilta.

-Tämä on loistava mahdollisuus, sanoo Barthel. Sitä voitaisiin soveltaa moniin tuotteisiin ja tietoryhmiin. Esimerkiksi farmaseuttisten tuotteiden kuluttaja voisi hyödyntää yksityiskohtaista tuotetietoa, kuten allergiavaroituksia tai tarkkaa annostelua.

Valmistajille ei tällä hetkellä ole puitteita tätä varten. Yritämme luoda yhtenäisemmän tason tällaisten sovellusten luomiseen, mikä antaa yrityksille ja kuluttajille mahdollisuuden saada tarvitsemansa tuotetiedot. Työskentelemme standardin parissa, joka mahdollistaa eri sovellusten välisen yhteentoimivuuden.

Barthel jatkaa, että SC 31 on juuri julkaissut uuden DataMatrix-suorakulmaisen viivakoodin (ISO/IEC 21471), joka voidaan kaivertaa hyvin pieniin lääketieteellisiin instrumentteihin ja leikkaussalin laitteisiin ja käyttää niiden jäljittämiseen. SC 31 työskentelee myös samanlaista lähestymistapaa suhteen suorakaiteen muotoiseen QR-koodiin (ISO/IEC 23941).

RFID
Matkalaukkua voidaan seurata RFID:n avulla
Lisää suosikiksi