Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynti kasvoi reippaasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ja työt jatkuvat täydellä teholla sähköteknisen alan koko arvoketjussa. Tuotteiden tai ammattilaisten saatavuus ei ole noussut ongelmaksi, vaan sähköurakat jatkuvat työmailla normaaliin tapaan. Myös sähkösuunnittelun vahva kysyntä jatkuu ja näkymät ovat hyvät. 

Tilaajapuolelta saatiin kannustavaa viestiä, että monia ylläpito- ja parannustöitä on aikaistettu. Etätyön ja rajoituksen tyhjentämissä tiloissa on nyt hyvä tilaisuus toteuttaa myös isompia sähköpuolen muutostöitä käyttäjiä häiritsemättä.

Loppuvuoden näkymät ovat valoisat siitä huolimatta, että rakentamisen ennakoidaan tasaantuvan. Taloyhtiöt epäröivät tällä hetkellä korjaushankkeiden käynnistyksiä, mutta ne tulevat tehtäväksi joka tapauksessa myöhemmin. Sähkö- ja tietoliikenneverkkoihin liittyvät työt jatkuvat kuten tähänkin asti.

Sähköalalla nähdään olevan suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnin ja elämän sujuvuuden kannalta. Keskustelijat kokevatkin, että paras tapa auttaa yhteiskuntaa selviytymään epidemian vaikutuksista on pitää toimintaa aktiivisesti yllä ja etsiä keinot käytännön esteiden ylittämiseen. Sähköalalla on tähän erinomaiset mahdollisuudet.

Keskustelijoiden esittelyt löydät tästä.

Keskustelun voit katsoa tästä.

Lisää suosikiksi