Uudelleenkäyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus pyritään varmistamaan sekä visuaalisella tarkastuksella että sähköturvallisuustestillä. On kuitenkin huomattava, että kaikille laitteille yhtenäisiä paloturvallisuustestejä ei standardissa ole, mistä syystä kaikki maat eivät ole yhtä mieltä paloturvallisuuden toteutumisesta erityisesti valvomatta käytettävien laitteiden, esim. kylmälaitteiden, osalta. Niinpä paloturvallisuuden varmistaminen jää kunnostustoimintaa harjoittavien toimijoiden eli uudelleenkäyttöönvalmisteluoperaattorien oman harkinnan mukaan toteutettavaksi.

Standardiin SFS-EN 50614Vaatimukset sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöön valmistelulle sisältyy myös joukko valmisteluprosessia, sen hallintajärjestelmää ja dokumentointia koskevia vaatimuksia, joilla pyritään hallitsemaan riskejä ja parantamaan seurattavuutta.

Standardi SFS-EN 50614 ei koske käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden korjausta, ellei niistä ole tullut jätettä. Käytettyjen laitteiden korjaustoiminnassa voidaan käyttää sähköturvallisuuden varmistamiseen mm. standardia SFS-EN 50678:2020 General procedure for verifying the effectiveness of the protective measures of electrical equipment after repair.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräystä, logistiikkaa ja prosessointia käsitellään laajemmin standardisarjassa SFS-EN 50625 Collection, logistics and treatment requirements for WEEE, josta on suomennettu osa 4: CLC/TS 50625-4:2017:fi Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys-, logistiikka- ja prosessointivaatimukset. Osa 4: Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksen ja siihen liittyvän logistiikan spesifikaatio.

Kaikki edellä mainitut standardit voi hankkia SFS:n verkkokaupasta. Lisätietoja antaa SESKOssa Jukka Alve.

Lisää suosikiksi