Aurinkosähkön perusstandardit

SFS-EN 60891 ja SFS-EN 60904 ovat aurinkosähköpaneeleiden perusstandardeja. Niiden avulla määritetään aurinkosähköpaneelin virta-jännite-ominaisuudet ja korjataan mittaustulokset haluttuihin olosuhteisiin. Aurinkosähkön standardointi aloitettiin 80-luvulla kehittämällä näiden standardien 1. painokset.

Virta-jännite-ominaisuuksien korjaus tarkasteluolosuhteisiin

Standardi SFS-EN 60891 sisältää kolme menetelmää, joiden avulla aurinkosähkölaitteen (lineaarisesti käyttäytyvän laitteen, ks. SFS-EN 60904-10:en) virta-jännite-ominaisuudet voidaan muuntaa tarkasteltavaan lämpötilaan (T) ja säteilyolosuhteisiin (G), esim. standarditestiolosuhteet (STC). Standardissa SFS-EN 60891 aurinkosähkölaitteella tarkoitetaan suojattua tai suojaamatonta yksittäistä aurinkokennoa, aurinkokennojen kokoonpanoa tai aurinkosähköpaneelia.

Aurinkosähkölaitteen virta-jännite-ominaisuuden määritys

Aurinkosähkölaitteen virta-jännite-ominaisuuden mittausmenetelmä esitetään standardissa SFS-EN 60904-1:en. Aurinkosähkölaitteen ominaisuuksien määrittämiseen liittyvät asiat on kuvattu standardisarjassa SFS-EN 60904 Photovoltaic devices:

 • IEC/TS 60904-13:2018 Photovoltaic devices – Part 13: Electroluminescence of photovoltaic modules
 • SFS-EN 60904-10:en Photovoltaic devices – Part 10: Methods of linearity measurement
 • SFS-EN 60904-9:en Photovoltaic devices – Part 9: Solar simulator performance requirements
 • SFS-EN 60904-8-1:2017:en Photovoltaic devices – Part 8-1: Measurement of spectral responsivity of multi-junction photovoltaic (PV) devices
 • SFS-EN 60904-8:en Photovoltaic devices – Part 8: Measurement of spectral responsivity of a photovoltaic (PV) device
 • SFS-EN IEC 60904-7:2019:en Photovoltaic devices – Part 7: Computation of the spectral mismatch correction for measurements of photovoltaic devices
 • SFS-EN 60904-5:en Photovoltaic devices – Part 5: Determination of the equivalent cell temperature (ECT) of photovoltaic (PV) devices by the open-circuit voltage method
 • SFS-EN IEC 60904-4:2020:en Photovoltaic devices – Part 4: Reference solar devices – Procedures for establishing calibration traceability
 • SFS-EN IEC 60904-3:2019:en Photovoltaic devices – Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data
 • SFS-EN 60904-2:en Photovoltaic devices – Part 2: Requirements for photovoltaic reference devices
 • SFS-EN 60904-1-1:2017:en Photovoltaic devices – Part 1-1: Measurement of current-voltage characteristics of multi-junction photovoltaic (PV) devices
 • SFS-EN 60904-1:en Photovoltaic devices – Part 1: Measurement of photovoltaic current-voltage characteristics

Aurinkosähköpaneeliston virta-jännite-ominaisuuksien määritys asennuskohteessa

Standardi SFS-EN 61829:2016 määrittelee menetelmän ja lähestymistavan kohdelaitoksen virta-jännitekäyrän mittaamiseen ja laskentaan. Se sisältää myös ohjeita mittauslaitteiston ja paneeliston epävarmuustekijöiden huomioimiseen. Standardin mittausmenetelmä huomioi meteorologiset olosuhteet, joiden avulla standarditestiolosuhteet muunnetaan valittuun ympäristöön. Asennuskohteessa mitatut arvot voidaan muuntaa standarditestiolosuhteisiin (STC) ja niitä voidaan suoraan verrata paneelin laboratorio tai tehdasmittauksien tuloksiin.

Lisätietoja aurinkosähköstandardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö.

Lisää suosikiksi