Olemme tänä vuonna pohtineet, kuinka työmme asiakkaiden parissa olisi mahdollisimman vaikuttavaa. Kiteytimme strategiaamme ja tunnistimme viisi strategista painopistealuetta matkallamme kohti vuotta 2030. Toimintamme on yhteistyötä, joka kytkee laajan joukon yhteiskunnan toimijoita edistämään maamme kilpailukykyä kestävällä pohjalla. Tulemme alkavana vuonna kertomaan tarkemmin, millaisin toimin jalkautamme strategiaamme ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa sinulle ja organisaatiollesi.

Haluamme vuonna 2030 olla asiantuntevin kumppani sähköalan standardoinnissa. Kaikkea toimintaamme ohjaavat sähkö- ja elektroniikka-alan toimijoiden tarpeet. Olemme globaalin IEC:n ja eurooppalaisen CENELEC:in kansalliskomitea Suomessa. Sähköalan standardit varmistavat turvallisuuden, järjestelmien yhteensopivuuden ja tuotteiden globaalin liikkuvuuden.

Osana jatkuvaa strategiaprosessia olemme tänä vuonna pohtineet, kuinka työmme asiakkaiden parissa olisi mahdollisimman vaikuttavaa. Tähän liittyy osaltaan myös yhdistyksemme ydinosaamisen ja organisaation rakenteen kehittäminen. Tätä kautta varmistamme, että ne tukevat etenemistä kohti asetettuja tavoitteita.

Olemme tunnistaneet seuraavat strategiset painopistealueet matkallamme kohti vuotta 2030
– mahdollistamme standardoinnin parhaan toimintaympäristön​
– edistämme suomalaisen sähkö- ja elektroniikka-alan kilpailukykyä avaamalla väylät kansainväliseen standardointiin
– kokoamme sähkö- ja elektroniikkatoimijoiden standardoinnin tarpeet ja toimimme aktiivisena äänenä päättävien elinten suuntaan.
– mahdollistamme digitalisaatioon ja kestävään kehitykseen perustuvan sähköistyvän yhteiskunnan kehittymisen integroimalla erilliset toiminnot hallittaviksi ja yhteen toimiviksi kokonaisuuksiksi.
– huolehdimme sähköteknisen standardoinnin uusista sukupolvista. Panostamme strategiseen oppilaitosyhteistyöhön.

Kansallisesti sähköteknisen standardoinnin pääasiallinen tehtävä on huolehtia siitä, että suomalaisesta yhteiskunnasta oikeat toimijat ovat vaikuttamassa standardien valmisteluun ja sisältöihin oikea-aikaisesti kansainvälisillä valmistelufoorumeilla. Tällä turvataan osaltaan yhteiskunnan eri toimijoiden kilpailukyky, pääsy markkinoille, menestyminen ja vaikutusmahdollisuudet sekä esimerkiksi valtiovallan/viranomaisten kansallisen edun mukaisten turvallisuus-, energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen.

Vuonna 2023 tulemme eri tavoin esittelemään strategiamme sisältöä ja sitä, millaisin käytännön toimin jalkautamme sitä valituilla painopaistealueilla. Strategiset valintamme toimintamme kehittämisessä heijastavat myös IEC:n pitkäaikaisia tavoitteita. Toimintamme on yhteistyötä, joka kytkee laajan joukon yhteiskunnan toimijoita edistämään maamme kilpailukykyä kestävällä pohjalla. Toivon, että myös sinä koet sen tärkeänä ja seuraat jatkossakin työtämme sähköalan standardoinnin parissa.

Anna Tanskanen
toimitusjohtaja, SESKO ry

Lisää suosikiksi