Tietotekniikan yleiskaapelointistandardisarjassa on julkaistu uusi suomennettu osa, SFS-EN 50173-20:2022, joka käsittelee vaihtoehtoisia kaapelointikokoonpanoja. Standardissa esitetään vaatimukset sellaisille kaapelointikokoonpanoille, joissa käytetään standardin EN 50173-1 vaatimusten mukaisia kaapeloinnin rakenneosia, mutta jotka eivät kokoonpanoiltaan ole kiinteistö- ja tilakohtaisten standardien EN 50173-2…EN 50173-6 yleiskaapelointirakenteiden mukaisia.

Voit hankkia standardin SFS:n verkkokaupasta.

Lisää suosikiksi