National standardization projects

Päivitetty/Updated  2022-05

EU:n Standardointiasetuksen 1025/2012 Chapter II, Article 3, Availability of Standardization Programmes -kohdanmukaan kansallisten standardointiorganisaatioiden on julkaistava kansallinen standardointiohjelmansa.

Edellä mainittu vaatimus ei kuitenkaan koske eurooppalaisten EN-standardien kansalliseen vahvistamiseen liittyvää kansallista työtä. Eurooppalaisiin standardeihin liittyvät työohjelmat julkaistaan CENELECin, CENin ja ETSIin verkkosivuilla.

Tämä luettelo sisältää SESKO ry:n käynnissä olevat puhtaasti kansalliset standardointiprojektit.
This table below contains current national projects in SESKO.

Lisätietoja/More information
asiakaspalvelu@sesko.fi

SFS 5545

Otsikko: Asennuskaapelit. Halogeenittomat palonkestävät nippuna paloa levittämättömät kaapelit. Rakenne, testaus ja käyttöohjeet
Title: Wiring cables Fire resistant halogen free retardant cables. Construction, test methods and guide to use
Replaces: SFS 5545: 1989
Stage: Under preparation. Will be published Q4/2022

SFS 6000

Otsikko: Pienjännitesähköasennukset
Title: Low-voltage electrical installations
Replaces: SFS 6000:2017 parts 1-8
Stage: Commenting. Will be published in autumn 2022.

SFS-ISO/IEC 20924

Otsikko: Esineiden Internet (IoT) – Termistö
Title: Internet of Things (IoT) – Vocabulary
Replaces: –
Stage: Commenting. Will be published in autumn 2022.