1/2014

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

SK 17B Suurjännitekytkinlaitteet
SK 20 Energiakaapelit
SK 23 Pisto- ja rasiakytkimet sekä liitäntätarvikkeet
IEC TC 27 Teollisuuden sähkökuumennusjärjestelmät
SK 31 Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet
SK 34 Valaisimet
SK 44 Koneturvallisuuden sähkötekninen osuus
SK 46 Metallijohtimiset tiedonsiirtokaapelit
CLC TC 59X Kotitaloussähkölaitteita koskeva kuluttajainformaatio
SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus
SK 62 Sairaalasähkötekniikka
SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus
IEC TC 72 Kotitalouslaitteiden automaattiset ohjauskytkimet
SK 79 Hälytysjärjestelmät
SK 100 Yhteisantennilaitteet
SK 108 Tietotekniikan ja viihde-elektroniikan laitteiden turvallisuus
SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat
SK 116 Sähkötyökalut
SK 205 Rakennusten elektroniikkakjärjestelmät
SK 215 Tietoliikennelaitteiden sähkötekniset seikat
SK CEN 169 Valaistustekniikka

Kumottavat standardit
SK 20 Energiakaapelit