10/2012

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

CENELEC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset laitteet
SC 9XC Julkisen liikenteen kulkuneuvojen ja niiden apulaitteiden sähkönsyöttö- ja maadoitusjärjestelmät (kiinteät asennukset)
IEC TC 10 Sähköteknisissä sovelluksissa käytettävät nesteet
CENELEC TC 14 Tehomuuntajat
IEC TC 15 Eristeet
SK 17 Suurjännitekytkinlaitteet
SK 20 Energiakaapelit
SK 23 Pisto- ja rasiakytkimet
SK 31 Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet
IEC TC 33 Tehokondensaattorit
SK 34 Valaisimet
IEC TC 38 Mittamuuntajat
SK 48 Elektroniikkaliittimet
IEC SC 48D Elektroniikkalaitteiden rakenteet
SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus
SK 62 Sairaalasähkötekniikka
SK 64 Pienjännitesähköasennukset
SK 65 Teollisuusprosesien ohjaus
IEC TC 70 Kotelointiluokat
SK 78 Jännitetyövälineet
IEC TC 80 Merenkulun navigointilaitteet ja -järjestelmät
CENELEC TC 82 Aurinkoenergiaan perustuvat sähköjärjestelmät
IEC TC 88 Tuuligeneraattorijärjestemät
IEC TC 89 Palavuustestaus
IEC TC 90 Suprajohtavuus
SK 100 Yhteisantennilaitteet
SK 106 Altistuminen sähkömagneettisille kentille
SK 116 Sähkötyökalut
SK 215 Tietoliikennelaitteiden sähkötekniset seikat

Kumottavat standardit
SK 20 Energiakaapelit